Landgraaf Koerier

Menu

Medische zorg Nieuwenhagen voortaan op één plek bij elkaar

Praktijken huisartsen ook telefonisch beter bereikbaar

Aanvulling op 7 januari 2013:

Omdat het Medisch Centrum Nieuwenhagen nog geen goed vindbare website heeft, volgen hier enige belangrijke praktische gegevens. (Onder voorbehoud van typefouten)

NB: Afspraken voor dezelfde dag moeten voor 09.30 (half tien) worden gemaakt.

Telefoon huisartsen:

J. Janssen afspraken 5235600 spoed 5235620

J. van Hooren afspraken 5235611 spoed 5235621

H. Snijders afspraken 5235642 spoed 5235622

W. Niessen afspraken 5235643 spoed 5235623

M. Sluysmans afspraken 5235644 spoed 5235624

De praktijk pauzeert van 13.00 tot 14.00 uur. Nightcare — buiten kantooruren en in het weekend, alleen voor spoed- en noodgevallen: 5778844

Wanneer u het centrum bezoekt moet u zich melden bij de balie. Die bevindt zich op de eerste verdieping, bereikbaar via de trap of de lift. De spreekkamers van artsen en andere hulpverleners bevinden zich op diezelfde verdieping, net als de wachtkamers.

Sinds 1 januari vindt de regionale bloedafname voor Nieuwenhagen plaats in het centrum. Bel voor de tijden het nummer van uw huisarts.

In Medisch Centrum Nieuwenhagen is ook de apotheek gevestigd die vroeger werd gevoerd op het adres aan de Prins Bernhardstraat.

Technici leggen de laatste hand aan de balies van de doktersassistenten, op de eerste verdieping van het gebouw.

Vanaf maandag 3 december werken de vijf huisartsen van Nieuwenhagen, J. Janssen, J. van Hooren, H. Snijders, W. Niessen en M. Sluysmans op één adres: het Medisch Cenmtrum Nieuwenhagen aan de Beuteweg 14-18. Eenvoudiger gezegd: aan het SUN-plein, de plek waar vroeger het gemeentehuis van Nieuwenhagen stond en disco Galaxy. Met die vijf betrekken ook de Apotheek Nieuwenhagen,  en een aantal andere disciplines zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, psychologie, podotherapie, pedicure en verloskunde het gloednieuwe pand. Ook komt er, vanaf 1 januari, een bloedprikdienst en zal er geregeld een internist aanwezig zijn zodat er, naar verwacht, minder mensen naar poliklinieken in het ziekenhuis verwezen gaan worden.

Dat klinkt ingrijpend, maar wat er feitelijk alleen verandert is het adres en het telefoonnummer. Ook zal de praktijk veel beter telefonisch bereikbaar zijn. Iedereen blijft gewoon bij de eigen vertrouwde huisarts, het gebouw wordt het centrum voor alle eerstelijnsgezondheidszorg voor in totaal dertienduizend inwoners van Nieuwenhagen.

Elke huisarts krijgt twee telefoonnummers, een voor het maken van afspraken, het andere voor spoedgevallen. Raadpleeg voor de juiste nummers de folder die onlangs aan de patiënten verstuurd is.

Doordat ze nu allemaal werken in één gebouw zal de onderlinge samenwerking aanzienlijk soepeler verlopen. Door de concentratie op één plaats werken de negen doktersassistentes nu voor het hele centrum, zij nemen de telefoon aan, beheren de agenda beheren, prikken bloed en dergelijke. Nadrukkelijk aanwezig zijn de vier praktijkondersteuners, die zich vooral bezighouden met begeleiding van patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk, astma/COPD en met ouderenzorg. Zowel de assistentes als de praktijkondersteuners hebben eigen spreekuren.

Afspraken voor dezelfde dag kunnen worden gemaakt tussen 08.00 uur en 09.30, maar voor andere data kan de hele dag worden gebeld – en uiteraard ook voor spoedgevallen. Let op: het centrum pauzeert van 13.00 tot 14.00 uur. Bij ernstige spoed blijft men gewoon aangewezen op 112. Ook voor dringende huisartsenhulp ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts en in het weekeinde verandert er niets, bel daarvoor Nightcare, 045 577 88 44.

Apotheek Nieuwenhagen beperkt zich niet tot de patiënten van genoemde huisartsen. De apotheek grijpt de verhuizing naar de Beuteweg aan om het assortiment zelfzorgartikelen (geen cosmetica) aanzienlijk uit te breiden. Er komt ook een nieuwe service: op www.apothekenparkstad.nl (die nog niet in bedrijf is) waar men na inloggen het eigen dossier kan raadplegen.

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.