Landgraaf Koerier

Menu

Gemeente maakt subsidies openbaar

Op de website van CDA Landgraaf www.cdalandgraaf.nl is het complete overzicht te vinden van de in 2012 en 2013 door de gemeente toegekende subsidies te vinden. De CDA-fractie heeft daar samen met raadslid Gaston Huth (Vrije Liberalen) een beroep mpoeten doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 7 november jl. werd de motie van het CDA om de toegekende subsidies openbaar te maken door de raad verworpen.

Daarop verzochten de fracties CDA, Huth en Vrije Liberalen het college schriftelijk de toegekende subsidies over de jaren 2012 en 2013 openbaar te maken daarbij een beroep doende op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Tijdens een overleg met Marlies Dreissen (CDA) en Gaston Huth (fractie Huth) op 17 december zegde de gemeente toe de subsidies openbaar te maken met uitzondering van de de WMO-subsidie en subsidies die rechtstreeks voortvloeien uit de begroting. Dit in verband met de onevenredige hoeveelheid werk die dit met zich mee zou brengen.

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.