Landgraaf Koerier

Menu

Conferentie (V)echtscheidingen

Het komt steeds vaker voor dat een echtscheiding ontaardt in een vechtscheiding. Een echtscheiding, en zeker een vechtscheiding, is niet alleen voor de betrokken ex-partners, kinderen en hun omgeving bijzonder ingrijpend, maar ook instanties en hulpverleners krijgen te maken met de nadelige effecten en emoties van zo’n scheiding. Hoe kunnen we er echter voor zorgen dat de nadelige gevolgen voor het kind zo beperkt mogelijk blijven? Dat was de centrale vraag van de conferentie, die de gemeente Landgraaf en welzijnsinstelling Welsun hebben georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst, vorige week woensdag in het Burgerhoes, konden onder andere hulpverleners (juridisch en zorg), mensen uit het onderwijs, uit de kinderopvang, politie en advocatuur ervaringen uitwisselen. Wethouder John Ringens opende de bijeenkomst, waarna de professionals tijdens enkele thematische rondes vanuit eigen expertise konden praten over manieren om te voorkomen dat echtscheidingen uiteindelijk vechtscheidingen worden. En als het dan toch zover zou komen: wat kan er gedaan worden om te voorkomen dat kinderen daar uiteindelijk de dupe van worden?

De deelnemers constateerden aan het einde van de middag dat het een nuttige bijeenkomst was geweest, die zeer zeker een vervolg krijgt. 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.