Landgraaf Koerier

Menu

Uitreiking 29e Landgraafbok

De 11e van de 11e is een datum met een bijzondere betekenis.

Natuurlijk de opening van het carnaval seizoen 2017-2018.

Naast de bijzonderheid dat er dit jaar de proclamatie van een Stadsprinsepaar was, heeft ook de uitreiking van de Landgraafbok de 29e Bokdrager plaatsgevonden.

Voorheen werd de Landgraaf Bok uitgereikt tijdens de traditionele sleuteloverdracht op het gemeentehuis tijdens de carnaval op zaterdag.

Tegen de klok van 22.00u kondigt de Voorzitter van de Stuurgroep Ans Pennartz de uitreiking aan van de 29e Landgraafbok, en roept daarbij alle aanwezige Bokdragers op om plaats te nemen op het podium. Tevens wordt de Burgemeester Raymond Vlecken en de locoburgemeester Freed Janssen uitgenodigd zich daarbij aan te sluiten. Vervolgens  wordt de Bokcommissie bestaande uit Marco Moonen, Maurice Quaden en Hein Mulders op het podium geroepen.

Daar neemt de woordvoerder van de Bokcommissie Hein Mulders het woord. Voordat hij overgaat tot het bekendmaken van de Bokdrager 2018, bedankt hij aftredend commissielid Maurice Quaden voor zijn jarenlange inzet voor de bokcommissie waarvoor Maurice een daverend applaus ontvangt van alle aanwezigen.

Na een korte introductie waarin de motivatie wordt uitgelegd die geleid tot de voordracht en benoeming van de 29e Bokdrager wordt aan de locoburgemeester Freed Janssen gevraagd de envelop met daarin de naam te openen.

Tot ieders verrassing en niet in het minst door hem zelf, wordt onze Burgemeester Raymond Vlecken de nieuwe Bokdrager. Compleet verrast ontvangt hij de Bok uit handen van Freed Janssen.

Zichtbaar geëmotioneerd bedankt hij allen die mee gewerkt hebben aan deze toekenning.

Vooral het feit dat de voordracht mede tot stand gekomen door verzoeken vanuit het culturele leven in onze gemeente, maar in het bijzonder vanuit het carnavals minnend publiek maakt hem trots.

De secretaris van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf René Funken overhandigt een mooie bos bloemen aan de eveneens zeer verraste echtgenote Wilma.

Na afronding van de formele plechtigheid was er gelegenheid tot feliciteren. Uit de spontane reacties was te merken dat eenieder ingenomen was met zijn benoeming tot Bokdrager gemeente Landgraaf.

 

Burgemeester, proficiat !

Categories:   Cultuur

Comments

Sorry, comments are closed for this item.