Landgraaf Koerier

Menu

WhatsApp Buurtpreventie

In Landgraaf zien we steeds meer burgerinitiatieven om een veilige woon- en leefomgeving te realiseren. Een voorbeeld daarvan zijn de WhatsApp-groepen die het laatste jaar sterk in aantal gestegen zijn, van 19 naar 50 WhatsApp-groepen. De gemeente juicht dit burgerinitiatief toe en draagt hieraan bij door het plaatsen van de WhatsApp Buurtpreventie borden.

Wat houdt WhatsApp Buurtpreventie in en wat is een WhatsApp-groep?

Bij WhatsApp Buurtpreventie maken buurtbewoners via WhatsApp op hun smartphone een groep aan. In deze groep kunnen ze berichten aan elkaar sturen over de veiligheid in hun omgeving. Het doel van een Whatsapp Buurtpreventiegroep is het zorgen voor meer ‘ogen en oren’ in de buurt en het delen van berichten over verdachte omstandigheden. Deze oplettendheid kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een woninginbreker zijn acties staakt en de buurt verlaat.

Bij het delen van een bericht over een dringende verdachte situatie moet wel altijd eerst melding bij de politie worden gemaakt via 112 zodat deze snel kan optreden. Bij minder spoedeisende situaties belt u naar 0900-8484 of neemt u contact op met uw wijkagent. U kunt deze bereiken via www.politie.nl. Daar vindt u ook handige tips over veiligheid.

WhatsApp Buurtpreventie borden

De gemeente Landgraaf wil graag het burgerinitiatief ondersteunen door duidelijk herkenbare borden te plaatsen aan het begin en het einde van een buurt of wijk waarin zich een WhatsApp-groep bevindt. Alleen WhatsApp-groepen die geregistreerd zijn op www.wabp.nl, komen in aanmerking voor dergelijke borden. Nieuwe beheerders dienen zich op deze site aan te melden.

De gemeente blijft eigenaar van de borden en bepaalt waar de borden geplaatst worden. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het eventueel verplaatsen van borden. Het is niet toegestaan eigen borden te plaatsen. Wilt u in aanmerking komen voor borden met het WhatsApp Buurtpreventie-logo, of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de wijkcoördinator, via tel. 14 045.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.