Landgraaf Koerier

Menu

Gebruiksovereenkomst verlengd

Op donderdag 15 maart tekenden wethouder Freed Janssen, plaatsvervangend voorzitter van VV Abdissenbosch de heer Peter Hellebrand en secretaris van VV Abdissenbosch de heer René Krijnen de overeenkomst tot verlenging van de gebruiksrechten voor hun voetbalaccommodatie. Hiermee worden de gebruiksrechten verlengd tot en met 31 december 2025, met een optie tot verlenging tot 31 december 2030.

De vereniging, die een grote maatschappelijke functie vervult in de dorpskern en zelfstandig verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van de accommodatie, krijgt op die manier meer zekerheid. Dit geldt zowel naar haar leden, alsook om te kunnen investeren in de accommodatie.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.