Landgraaf Koerier

Menu

Gemeente Landgraaf ondertekent convenant ‘Veiligheid in en om Scholen’

Organisaties uit onderwijs, overheid en andere veiligheidspartners hebben donderdag 1 maart het convenant Veiligheid in en om Scholen (VIOS) Parkstad getekend. Wethouder John Ringens tekende namens de gemeente Landgraaf het convenant. De partijen gaan samenwerkingsafspraken aan met betrekking tot de veiligheid in en rondom scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld, Voerendaal en Kerkrade.

Het convenant is erop gericht dat zowel leerlingen en personeel als bezoekers (zoals ouders) van de school veilig zijn en zich veilig voelen binnen de school- en lesomgeving. Het convenant geeft daartoe handvatten over de eigen rol en het aandeel van de school, maar ook om te komen tot een concrete en heldere invulling van taken en afspraken tussen de school en andere veiligheidspartners.

VIOS richt zich op thema’s die zowel landelijk als lokaal spelen. Convenantpartners wisselen informatie en ervaringen uit over uiteenlopende thema’s zoals pesten, loverboys en drugs, maar ook over de gezonde school en het vergroten van assertiviteit en weerbaarheid. Door de samenwerking kunnen we beter op situaties inspringen en kunnen thema’s bespreekbaar en wellicht voorkomen worden. Niet alleen scholieren, maar ook docenten en bezoekers moeten zich veilig voelen binnen scholen.

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.