Landgraaf Koerier

Menu

Vogelkastjes maken

Op dinsdag 27 maart organiseert IVN Kerkrade een Doe-activiteit. We gaan nestkastjes voor vogels maken. Daarvoor hebben we gekozen voor duurzame kastjes van beton. Deze kastjes worden in mallen gegoten en na drogen in de bossen en parken in Kerkrade opgehangen. Veel vogelsoorten, zoals mezen, Boomklevers, Boomkruipers en andere zangvogels zijn aangewezen op holle bomen om hun nest te maken. Spechten helpen ons hierbij want verlaten spechtholen zijn prima nestplaatsen voor zangvogels. Toch zijn er lang niet genoeg broedmogelijkheden voor onze gevederde vrienden. Daarom gaan we ze een handje helpen. In 2017 heeft de Lidl de Locht in Kerkrade de IVN Kerkrade gekozen als winnaar van de sponsoractie. Dit heeft ons € 1000,- opgeleverd. Ons  doel is zoveel mogelkastjes te maken en te plaatsen en daarbij zoveel mogelijk mensen uit Kerkrade te betrekken. Deze avond is de eerste bijeenkomst en met het geld kunnen wij ook echt aan de slag. Wij bedanken daarom Lidl de Locht hartelijk voor hun gulle gift. Het is een open inloop avond voor iedereen. Alle leden en niet-leden zijn van harte welkom om te komen helpen en gezellig bij te kletsen. Trek je werkkleding aan en kom ons helpen !
We starten om 20.00 uur in het IVN-home aan de Kaffebergsweg 2a te Kerkrade-Chevremont.

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.