Landgraaf Koerier

Menu

: Lintjesregen bij harmonie St. Michaël

Op zondag 8 april gaf harmonie St. Michaël een concert in wijkcentrum het Eikske ter gelegenheid van de presentatie van haar nieuwe uniformen. Het concert werd gestart met de officiële overhandiging van het uniform aan ons lid Jos Goebbels door burgemeester mr. R.  Vlecken.

Maar dit was niet de enige plichtpleging van de burgemeester. Ons bestuurslid en penningmeester Roger Erkens werd deze middag verrast met een koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al meer dan 25 jaar is Roger actief als bestuurslid, penningmeester en website-beheerder van verschillende verenigingen. Momenteel bij harmonie St. Michaël en blaasorkest Noviomagum Wind Orchestra uit Nijmegen, maar daarvoor ook bij harmonie Sint Caecilia Eygelshoven. En alhoewel Roger niet graag in de schijnwerpers staat, was deze huldiging meer dan verdiend.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.