Landgraaf Koerier

Menu

Benoeming nieuwe griffier

De gemeenteraad heeft ingestemd met de benoeming van de heer Hans Aussems als griffier van de gemeente Landgraaf. Per 13 augustus is Hans Aussems de opvolger van Frans Aerts, die dan met pensioen gaat.

Hans Aussems (42) werkt momenteel als senior beleidsadviseur ruimtelijke ordening in de gemeente Voerendaal.

De griffier vormt samen met de gemeentesecretaris en algemeen directeur de top van de gemeentelijke organisatie. De griffier heeft daarbinnen een bijzondere onafhankelijke en eindverantwoordelijke positie met rechtstreekse verantwoording aan de gemeenteraad en staat aan het hoofd van de griffie.

De functie van raadsgriffier is per 7 maart 2002 in het leven geroepen met het van kracht worden van de Wet dualisering gemeentebestuur.

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.