Landgraaf Koerier

Menu

De Reis naar Blégny

De reis naar Blégny was een succes en een goed voorbeeld van de samenwerking en communicatie van de buurtbelangenverenigingen in Ubach over Worms. In totaal hebben zich 60 mensen voor deze reis aangemeld, de voorbereiding en de uitvoering is geheel door de belangenverenigingen gedaan. Deze reis was ook een goede kennismaking met de cultuur en achtergrond van de wijk. Langs deze weg feliciteren wij alle organisatoren van deze reis, in het bijzonder de heer Dörenberg en Dautzenberg voor de voorbereiding en organisatie en de heer Siroen voor de financiële aanvraag van subsidies. De dames Hulsman, Trijbels, Simonis, Pluijmen, Janssen en de heren Kohler en Bastiaansen. voor de PR en het meedenken

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.