Landgraaf Koerier

Menu

Jo Donners nieuwe koning der Schutterij St Joseph Waubach

Op Hemelvaartsdag Donderdag 10 Mei 2018 is luitenant Jo Donners de nieuwe schutters koning der Schutterij St Joseph Waubach geworden. Na een enerverende strijd verliet de koningsvogel bij het  127e  schot de schietstang en werd Jo met onderbreking voor de derde maal in zijn 27 jarige schuttersloopbaan koning van het Waubachse schuttersgezelschap.

Jo Donners volgt hiermede de koning van verleden jaar René Klooster op.

Het publiek mocht traditiegetrouw gaan schieten op de zogenaamde Burgervogel.

Deze werd na 122 schoten naar beneden gehaald door Astrid Planken, waarna zij een prachtig herinneringsbeeldje mocht ontvangen.

De Jeugdvogel, die speciaal was vervaardigd voor de jeugd tot 14 jaar, werd na het schieten met de windbuks middels ener loting gewonnen door Imke Schiprowski.

Eveneens werd op deze dag des koningsschieten de robijnen jubilaris majoor en archivaris der Waubachse schutterij Martin Evertz gehuldigd vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap.

Door de Schuttersbond Berg en Dal werd hij op deze dag gefêteerd inclusief de hierbij behorende OLS- onderscheiding en oorkonde. In deze lange schuttersloopbaan wist Martin eveneens twee maal het koningsschap te verwerven respectievelijk in de jaren 1985 en 1987.

Overigens is 2018 hét jaar waarin nog meerdere jubilea gevierd werden van leden die de schutterij jarenlang trouw gediend hadden. Deze werden met het patroonsfeest op Zondag 25 Maart gehuldigd en met de daartoe passende OLS- onderscheiding begiftigd.

Dit waren met name: tambour/voorzitter Joep Brassée, luitenant Gianni Paliska beiden 40 jaar en  luitenant Jo Lentz 25 jaar. Ook op deze dag gaf een Bondsafvaardiging acte de présence.

Bovendien werd wapenmeester Andrew van Hattum gefeliciteerd met zijn 12½ jarig lidmaatschap.

 

Categories:   Cultuur

Comments

Sorry, comments are closed for this item.