Landgraaf Koerier

Menu

Nieuw college van B en W uit de startblokken

Landgraaf heeft een nieuw college van B en W. De gemeenteraad heeft dinsdag 15 mei ingestemd met de benoeming van Freed Janssen, Christian Wilbach, Alex Schiffelers (allen GBBL) en van Marlies Dreissen en Ramon Lucassen (beiden CDA) als wethouders. Samen met burgemeester Raymond Vlecken vormen zij het nieuwe college, ondersteund door gemeentesecretaris Hans Rijvers.

De afspraken over de komende bestuursperiode is vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Landgraaf: voor en door de inwoners’ van GBBL-CDA-LWH. Het complete document is terug te vinden op de website van de gemeente (www.landgraaf.nl). Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dat biedt de mogelijkheid om gedurende de komende jaren in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Omdat vier van de vijf wethouders zijn doorgeschoven vanuit de gemeenteraad naar het college, waren er ook vier nieuwe raadsleden nodig om de gemeenteraad te completeren. Ook die vier raadsleden zijn in diezelfde raadsvergadering benoemd. Dat zijn namens GBBL: Ed Gubbels, Fieny de Haan en Fred Burhenne. Voor het CDA keert Gaston Huth terug in de gemeenteraad. 

Foto: Het college van B en W. Van links naar rechts: gemeentesecretaris Hans Rijvers, Ramon Lucassen, Alex Schiffelers, burgemeester Raymond Vlecken, Freed Janssen, Marlies Dreissen en Christian Wilbach.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.