Landgraaf Koerier

Menu

Zet een streep door discriminatie!

Discriminatie is het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die er in een situatie niet toe doen. Discriminatie is verboden volgens Nederlandse, Europese en internationale wetten. In de wet zijn onderstaande discriminatiegronden opgenomen:

    ras    

    godsdienst

    seksuele gerichtheid

    geslacht

    handicap of chronische ziekte

    leeftijd

    levensovertuiging

    nationaliteit

    politieke overtuiging

    burgerlijke staat

    arbeidsduur (fulltime/parttime)

    arbeidscontract (vast/tijdelijk)

Ondanks een verbod komt discriminatie overal voor. Op de arbeidsmarkt, binnen het onderwijs, in de buurt of wijk, in het uitgaansleven: óveral in de samenleving. Hoe verschillend we ook over tal van zaken denken, hoe verschillend we ook zijn, die verschillen maken onze samenleving interessant en levendig. Discriminatie is pijnlijk en schadelijk voor de persoon die ermee te maken krijgt én voor de samenleving als geheel.

Melden heeft altijd zin

Melden heeft altijd zin. Alleen door te melden kan er daadwerkelijk iets worden gedaan aan discriminatie. Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie? Meld het voorval! Niet alleen voor uzelf maar ook om te voorkomen dat het een ander overkomt.

U kunt contact opnemen met Anti Discriminatie Voorziening Limburg,

Contact ADV Limburg  website: www.ADVlimburg.nl  email: meldpunt@advlimburg.nl  telefoonnummer: 043 321 8489.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.