Landgraaf Koerier

Menu

Informatiebijeenkomst voor amateursportorganisaties

Wijziging btw-sportvrijstelling

 In samenwerking met Huis voor de Sport Limburg organiseren wij in het Burgerhoes op maandag 29 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur een bijeenkomst voor amateursportorganisaties over de ‘wijziging btw-sportvrijstelling’. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over de wijzigingen en de mogelijkheden van de landelijke subsidieregeling voor amateursportorganisaties.

Wetswijziging

Per 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor onder meer niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. De landelijke overheid heeft besloten de amateursportorganisaties te compenseren in de vorm van een subsidieregeling.

Subsidieregeling

Deze subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties en sportmaterialen’ gaat per 1 januari 2019 in. Amateursportorganisaties (o.a. stichtingen, verenigingen en B.V.’s met sportruimte zonder winstoogmerk) kunnen vanaf 1 januari a.s. een subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens incl. btw). Het betreft dus accommodaties bestemd en in gebruik voor de amateursport. Als uw organisatie voor deze subsidie in aanmerking wenst te komen, moet u snel aan de slag.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot vrijdag 26 oktober via gemeente@landgraaf.nl onder vermelding van ‘aanmelding informatiebijeenkomst wijziging btw-sportvrijstelling’. Deelname is gratis.

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.