Landgraaf Koerier

Menu

Starter op de koopwoningmarkt?

Check onze starterslening!

Onlangs heeft de gemeente besloten de deelname aan het provinciaal impulsplan: “Starters: een eigen thuis!” te verlengen. Marlies Dreissen, verantwoordelijk wethouder Wonen, is blij: ‘Landgraaf is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Met de mogelijkheid van een starterslening verbeteren we de positie van starters op de koopwoningmarkt en stellen wij ze in staat tóch een eigen woning in Landgraaf te kopen. Het is een steuntje in de rug voor mensen die nu te weinig hypotheek kunnen krijgen. Er is een bedrag beschikbaar van in totaal € 500.000,-.’

Wat houdt de starterslening in?

Om in aanmerking te komen voor de startersregeling dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:           

·      U wilt voor de eerste keer een woning kopen;

·      De woning die u wilt kopen ligt in Landgraaf;

·      De verwervingskosten voor het in eigendom verkrijgen van een bestaande koopwoning mogen niet hoger zijn dan € 173.000,- k.k. inclusief eventuele verbeterkosten en voor een nieuwbouw koopwoning niet hoger dan € 173.000,- v.o.n., inclusief eventueel meerwerk;

·      U krijgt als starter onvoldoende hypotheek volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. U kunt dan een beroep doen op de starterslening tot een maximum van € 37.000,-;

·      Uw (gezamenlijke) bruto-inkomen mag niet meer bedragen dan € 40.000,- (bruto jaarinkomen, inclusief vakantietoeslag).

De regeling overbrugt dus het verschil tussen de aankoopkosten van de koopwoning en het bedrag dat u als starter – op grond van uw (gezamenlijk) inkomen – maximaal bij de bank kunt lenen. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden van de starterslening voldoet, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verzorgt de verdere afhandeling en administratie.

Meer informatie

Heeft u interesse in de startersregeling? Neem voor meer informatie contact op met de beleidsmedewerker Wonen van de gemeente Landgraaf via tel. 14 045. U kunt ook kijken op onze website www.landgraaf.nl, zoekterm ‘Startersregeling’ en op de website van SVn www.svn.nl. Op de homepage vult u vervolgens uw postcode of ‘Landgraaf’ in.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.