Landgraaf Koerier

Menu

GV Olympia Landgraaf zet gouden en diamanten jubilarissen in het zonnetje

Tijdens de vrijwilligersavond van 3 november jl. nam de vereniging  bij monde van voorzitter Bert Amkreutz de gelegenheid te baat om een zestal jubilarissen met een lange tot zeer lange staat van dienst te huldigen.

Als eerste noemde en roemde hij de verdiensten van gouden jubilaris Truus L’homme-Heijnen, die meteen bij de oprichting van de damestak van Olympia in november 1968 toetrad tot de vereniging. Na haar actieve turnjaren trad zij toe tot het bestuur en vervulde daar vele jaren diverse functies, waarin die van secretaris het meest in het oog springt. Ook was ze voorzitster van de commissie Inter Turn Gala, het internationale turnfeest dat Olympia periodiek organiseerde.

Ook de volgende jubilaris Marita Janssen-Huft was een van de dames van ‘het eerste uur’. Na een mooie turncarrière werd zij jeugdleidster en jurylid van de toenmalige Limburgse Turn Kring. Last but not least zij vermeld dat zij als echtgenote van Olympia’s jarenlange voorzitter Freed Janssen diens  belangrijke steun en toeverlaat was en als zodanig alle ups en downs van de vereniging van nabij meemaakte.  

Frans Doff-Sotta kwam als derde 50-jarige jubilaris in de schijnwerpers te staan. Vanaf dag 1 manifesteerde Frans zich als een bevlogen en kleurrijke Olympiaan, die op velerlei manieren van zich deed spreken. Allereerst als turner, waar hij met het gouden team van toenmalig leider Willy Stuart talloze kampioenschappen behaalde. Maar ook als jeugdleider wist hij zijn eigen enthousiasme op unieke wijze over te brengen op zijn pupillen. Voorts was hij een aantal jaren bestuurslid en lid van de reiscommissie, die jaarlijks een reisje organiseerde voor de senioren van de club.   

Daarna richtte de voorzitter zich tot de beide broers Jos en Henk Smeets, die respectievelijk 50 en 60 jaar lid zijn van Olympia.

 

Categories:   Sport

Comments

Sorry, comments are closed for this item.