Landgraaf Koerier

Menu

Opening Bert Janssenpark

Onder grote belangstelling werd op vrijdag 26 oktober het Bert Janssenpark geopend, een eerbetoon aan oud-burgemeester Bert Janssen, die bijna achttien jaar zeer gewaardeerd burgemeester was van onze gemeente.

Een veel gehoorde uitspraak over hem is, dat hij een verbinder was. Hij wist de juiste mensen op de juiste plek bij elkaar te brengen. Met deze typering in gedachten is het eigenlijk vanzelfsprekend dat nu juist een park naar hem wordt vernoemd. Dit park vormt de groene verbinding tussen de buurten Abdissenbosch, Namiddagse Driessen en Parkheide. Hier is het waar de bewoners met elkaar worden verbonden en samenkomen om bijvoorbeeld een babbeltje met elkaar te maken tijdens het uitlaten van de hond of om even samen op het door vrienden van Bert gedoneerde bankje te genieten van de natuur.

Om Bert niet te vergeten hebben we in het park een levensboom geplant ter nagedachtenis aan Bert Janssen. Deze boom en zijn naam op de entreeborden houden de herinnering aan hem levend. Naast deze levensboom is er in dit park nog plek voor dertig tot veertig bomen. Het is onze bedoeling hier een bijzonder bos aan te leggen, een levensbomenbos. Ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis zoals een huwelijk, geboorte of overlijden kunnen inwoners hier een boom planten en adopteren. Een boom die een speciale herinnering levend houdt. Meer informatie over de intekenprocedure voor een levensboom volgt nog dit jaar.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.