Landgraaf Koerier

Menu

Presentatie 31ste Jaarboek

Op vrijdag 16 november aanstaande presenteert de Heemkundevereniging Landgraaf tijdens haar besloten verenigingsavond alweer het 31e jaarboek van onze vereniging.

Al vanaf 1985 legt de heemkundeverenging onderwerpen uit de rijke cultuur-historische geschiedenis van Landgraaf vast.

Wanneer wij het hebben over de geschiedenis van Landgraaf, dan vertellen wij over de geschiedenis van de voormalige gemeenten Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms met hun verschillende gehuchten en wijken.

Ook dit jaar zijn Harrie Mulders en zijn mede-auteurs er weer in geslaagd om u een veldboeket aan onderwerpen aan te mogen bieden.

Elke gemeentekern komt aan bod en in enkele bijdrages overschrijdt men zowaar de (lands)grenzen.

 

Drie auteurs  (May Quaedflieg, Jo Kobben en Harrie Mulders) hebben elk aan 2 bijdragen meegewerkt.

May Quaedflieg: “D’r Pierre van d’r meester en het eerste postkantoor van Nieuwenhagen” en “50 jaar Jongerenkoor ‘Voice of Youth’”

May Quaedflieg neemt ons mee naar d’r Pierre van d’r meester en het eerste postkantoor van Nieuwenhagen. In 1911 kreeg Nieuwenhagen haar eerste postkantoor.

Ook van May een verhaal over het 50-jarig bestaan van het jongerenkoor ‘Voice of Youth’. Als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werden in Rome revolutionaire besluiten genomen. Onder meer voor jongeren met hun eigen muziek. Vooral toen in 1966 enkele vooruitstrevende parochies groen licht gaven voor een zgn. “beatmis”. Commoties alom. In Nieuwenhagen leidde dat in 1968 tot de oprichting van een zogenaamd jongerenkoor, dat met aangepaste naam en een hogere gemiddelde leeftijd nog steeds bestaat.

Jo Kobben en Mariet Kuijpers-Nieskens: “Een nieuwe Christelijke School te Schaesberg”, deel 2:

Mariet Kuipers-Nieskens en Jo Kobben hebben deel II betreffende de historie van de

nieuwe Christelijke School te Schaesberg (de latere Willem Alexanderschool) voor hun rekening genomen.

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.