Landgraaf Koerier

Menu

Raadsvergadering 6 december

Hier vindt u de onderwerpen van de raadsvergadering van donderdag 6 december die vanaf 19.00 uur plaatsvindt in de Raadzaal in het Burgerhoes. Het eerste deel van de raadsvergadering is een oordeelvormende vergadering, het tweede deel is besluitvormend. Van 18.00 tot uiterlijk 18.45 uur hebben raadsleden de gelegenheid om mondeling vragen te stellen aan de leden van het college.

U kunt raadsvergaderingen bijwonen op de publieke tribune. Daarnaast kunt u ze rechtstreeks volgen op televisie bij Omroep Landgraaf en via landgraaf.raadsinformatie.nl. Op deze website kunt u vergaderingen ook terugkijken. De raadsagenda’s en bijbehorende stukken vindt u op www.landgraaf.nl / bestuur en organisatie /gemeenteraad / raadsvergaderingen.

Agenda oordeelvormende raad

1.    Opening en mededelingen

2.    Vaststelling agenda

3.    Inspreekrecht

4.    Vaststelling besluitenlijst openbare oordeelvormende raad van 15 november 2018

5.    Lijst van toezeggingen van 2018

6.    Gebiedsvisie en Verordening geurhinder en veehouderij Landgraaf 2018

7.    Samenwerkingsovereenkomst en financiering Leisure Lane

8.    Diverse benoemingen

9.    Verordening fractieondersteuning gemeente Landgraaf 2019

10. Derde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landgraaf 2015

11. Tarievenbeleid 2019 inclusief daarbij behorende verordeningen 2019

12. 3e – 5e Begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 BsGW

13. Slotrapportage 2018 (inclusief 4e financiele bijstellingsrapportage 2018)

14. 2e Berap 2018 ISD BOL

15. Beleidsplan ISD BOL 2019 – 2022

16. Sluiting

 

Agenda besluitvormende raad

1.    Opening en mededelingen

2.    Vaststelling agenda

3.    3e – 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 BsGW

4.    Samenwerkingsovereenkomst en financiering Leisure Lane

5.    Sluiting

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.