Landgraaf Koerier

Menu

Verkeersmaatregelen bij BS Op gen Hei

Afgelopen maandag zijn op en nabij het schoolplein van basisschool Op gen Hei door wethouder Freed Janssen drie nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat de verkeerssituatie rondom de schoolingang veiliger wordt. Wethouder Freed Janssen is tevreden met het resultaat: ‘Onze kinderen een veilige weg naar school bieden, heeft een hoge prioriteit. Ik ben dan ook heel blij dat we samen met de school en de omwonenden een aantal oplossingen hebben gevonden, waarmee we die veiligheid vergroten’.

Voorgeschiedenis

Begin 2018 heeft basisschool Op gen Hei haar zorgen geuit over de verkeersveiligheid rondom de schoolingang aan de Oude Landgraaf. Vooral aan het begin en einde van de schooldag ontstaan er regelmatig verkeerssituaties die niet wenselijk zijn. De gemeente en de school hebben dit samen met omwonenden opgepakt en het afgelopen jaar gezocht naar goede, door ouders én omwonenden gedragen oplossingen.

Maatregelen

Uiteindelijk zijn er drie maatregelen uitgekomen, die wij hebben doorgevoerd:

 

1.   Op schooldagen (van 8.00 tot 15.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en van 8.00 tot 13.00 uur op de woensdag) is het op de Oude Landgraaf op het weggedeelte tussen de 1213-laan en An de Voeëgelsjtang verboden om met een motorvoertuig op meer dan 2 wielen (personenauto’s en vrachtwagens) van het kruispunt 1213-laan/Oude Landgraaf richting An de Voeëgelsjtang te rijden.

Om deze bijzondere regeling ter plaatse te duiden, hebben wij een speciaal verkeersbord gemaakt. Het verbod geldt alleen als het verbodsbord zichtbaar is.

2.   Op momenten dat het verbod zoals bij 1 genoemd niet geldt, geldt een voorrangsregeling op dit weggedeelte. Deze is aangegeven met voorrangsborden. Verkeer in de richting van An de Voeëgelsjtang heeft dan voorrang op verkeer in de richting van de 1213-laan;

3.   In de Oude Landgraaf tussen An de Voeëgelsjtang en de Vredestraat is het, aan de kant van de woningen met de oneven huisnummers (13 t/m 31), verboden om op de rijbaan te parkeren en te laden/lossen. Aan de zijde van de woningen met de even huisnummers is een aparte parkeerstrook aanwezig, waar uiteraard wel gewoon geparkeerd mag worden. Het verbod is met verkeersborden aangegeven.

Verplaatsing fietsenstalling

Buiten deze drie maatregelen gaat de gemeente de huidige fietsenstalling op het schoolplein verplaatsen naar een nieuwe locatie op de hoek tussen An de Voeëgelsjtang en de Oude Landgraaf. Hierdoor krijgen fietsers en voetgangers twee aparte ingangen. Bij de huidige hoofdingang wordt het dan minder druk en dus overzichtelijker en veiliger. Ook ontstaat er meer ruimte op het schoolplein, een belangrijke wens van de school. Omdat dit meer voorbereidingstijd vraagt, laat de feitelijke uitvoering nog even op zich wachten.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.