Landgraaf Koerier

Menu

Intrekken ontwerpbestemmingsplan ‘De Bousberg 2018’

Op woensdag 21 november hebben we het ontwerp van het bestemmingsplan ‘De Bousberg 2018’ gedurende 6 weken ter inzage gelegd in het Burgerhoes en dit op de gebruikelijke wijze bij u bekend gemaakt. Omdat wij nog een aantal dingen in het ontwerp willen aanpassen, trekken we deze ter inzagelegging van het plan in. Op korte termijn verschijnt de aangepaste versie van het ontwerpplan. Dit aangepaste ontwerpbestemmingsplan leggen wij dan opnieuw 6 weken ter inzage. Wij informeren u daarover op de gebruikelijke wijze.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.