Landgraaf Koerier

Menu

Koninklijke onderscheiding Wiel Winthagen

Burgemeester Vlecken heeft op zondag 6 januari om 12.45 uur in de Harmoniezaal, Sunplein 19 te Landgraaf een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer W.P.J.M. (Wiel) Winthagen (70) tijdens het Nieuwjaarsconcert van Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen.

De heer Winthagen is sinds 1 februari 1984 bestuurslid van deze harmonie. Zijn bestuurlijke talenten waren niet onopgemerkt gebleven, want op 24 januari 1986 werd hij benoemd tot secretaris van de harmonie. Een functie die hij bijna 20 jaar zou vervullen. Als bestuurslid verzorgde hij consequent de notulering van bestuurs- en ledenvergaderingen, hetgeen hij uiterst zorgvuldig en correct deed.

Hij is altijd een stabiele en hardwerkende bestuurder geweest. Iemand die een kritische noot liet horen als het nodig was, maar hoofdzakelijk kiest om constructief mee te denken.

Dhr. Winthagen heeft zich daarnaast ook sinds medio jaren 80 als vrijwilliger van de harmonie belangeloos ingezet door onder andere zitting te nemen in verschillende commissies, zoals de jeugdcommissie en de opleiding-/reiscommissie. Dit ter bevordering van het jeugdbeleid en de saamhorigheid binnen de vereniging. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een plaatopname in 1987 en aan het 100-jarig bestaansfeest in 1990.  

Tevens heeft hij zich ingezet bij het onderhoud van de Harmoniezaal en bij evenementen, zoals het Pinkpopfestival, waarbij geld gegenereerd kon worden voor de verenigingskas.

Tijdens een bestuurlijke crisis in 1997 bleef hij als enige bestuurder op zijn plek om de bestuurlijke continuïteit van de harmonie te garanderen. Hij heeft zijn functie als secretaris nog een tijdje gecombineerd met die van waarnemend voorzitter. Op verzoek van het bestuur heeft hij enkele jaren geleden ook nog de functie van 2e secretaris op zich genomen.

Vanaf 2007 is de heer Winthagen penningmeester van het Erebestuur van Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen. Hij beheert de kas/bank ten behoeve van dit erebestuur voor de Harmonie.

Het Erebestuur wordt gevormd door mensen die vanwege hun betrokkenheid bij de vereniging of hun maatschappelijke positie voor de vereniging van betekenis zijn (geweest) en op de achtergrond een bijdrage willen blijven leveren. In allerlei opzichten toont het Erebestuur morele en financiële steun aan de vereniging en neemt deze ook een bijzondere plaats in bij het bewaken van haar erfgoed. Bij optredens van het korps vervult dit bestuur representatieve taken.

Bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid van harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen is dhr. Winthagen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.