Landgraaf Koerier

Menu

Raadsvergadering 7 februari

Hier vindt u de onderwerpen van de oordeelvormende raadsvergadering van donderdag 7 februari die vanaf 19.00 uur plaatsvindt in de Raadzaal in het Burgerhoes. Vanaf 18.00 uur hebben raadsleden de gelegenheid om mondeling vragen te stellen aan de leden van het college.

U kunt raadsvergaderingen bijwonen op de publieke tribune. Daarnaast kunt u ze rechtstreeks volgen op televisie bij Omroep Landgraaf en via landgraaf.raadsinformatie.nl. Op deze website kunt u vergaderingen ook terugkijken. De raadsagenda’s en bijbehorende stukken vindt u op www.landgraaf.nl / bestuur en organisatie /gemeenteraad / raadsvergaderingen.

Agenda

1.    Opening en mededelingen

2.    Vaststelling agenda

3.    Inspreekrecht

4.    Vaststelling besluitenlijst openbare oordeelvormende raad van 6 december

5.    Lijst van toezeggingen 2019

6.    Voorstel tot herziening van het peuterstelsel per 1 januari            2020

7.    Onderzoek rekenkamercommissie inzake Landgraaf Buitenring

8.    Onderzoek rekenkamercommissie inzake informatiebeveiliging

9.    Voorstel intrekken besluit 18 juli 2000 waarin bijdrage cateringvoorziening gevraagd wordt aan raadsleden.

10. Bouwverordening Landgraaf 2019

11. Zonnepanelenproject Parkstad – 3e tranche gemeente Landgraaf

12. Zonnepanelenproject Parkstad – gemeente Landgraaf (3e tranche) Verordening ten behoeve van het verstrekken consumentenkrediet

13. Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor een zonnepark in Abdissenbosch

14. Sluiting

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.