Landgraaf Koerier

Menu

Groenwerkzaamheden onder hoogspanningsverbinding Melchersstraat

In de week van 25 februari voeren wij, in opdracht van hoogspanningsnetbeheerder TenneT, in de groenstrook langs de Melchersstraat snoei- en kapwerkzaamheden uit om de veiligheid van de hoogspanningsverbinding te kunnen blijven garanderen. Tijdens de werkzaamheden wordt indien nodig een deel van de rijbaan afgezet. Verkeersregelaars bieden dan ondersteuning bij de doorstroming van het verkeer.

TenneT

TenneT is de bij de wet aangewezen beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet. Zij zorgen ervoor dat de veiligheid gegarandeerd is en dat u voorzien wordt van elektriciteit. Bij hun jaarlijkse controle hebben zij geconstateerd dat de beplanting onder de hoogspanningsverbinding Beersdal-Terwinselen, waar ook het Landgraafse gedeelte langs de Melchersstraat in valt, te hoog wordt. Dit vraagt om onderhoud, zodat zij de veiligheid kunnen blijven garanderen. De gemeente voert deze groenwerkzaamheden uit in opdracht van TenneT.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het machinaal verwijderen van hakhout (struiken en kleine bomen). De betreffende strook van ongeveer 25 meter breed bevindt zich onder de hoogspanningsleidingen tussen het Kisselsvoetpad en het spoorviaduct ter hoogte van de Leenstraat. Ter hoogte van het spoorviaduct worden ook enkele grotere bomen verwijderd.

Waar het kan, proberen wij ongeveer 15% van de beplanting te handhaven. Zo zorgen we ervoor dat in de gerooide strook weer licht & ruimte wordt gecreëerd voor natuurlijke aanwas van gras en kruiden. Dit komt de biodiversiteit ten goede (vooral bijen/vlinders).

Stichting Bosbeheer Landgraaf

Buiten deze werkzaamheden voert de Stichting Bosbeheer Landgraaf in het achter gelegen Kisselsbos reguliere onderhoudswerkzaamheden uit.

Vragen?

Neem dan contact op met de opzichter groen van de afdeling Beheer Openbare Ruimte via telefoonnummer 14 045. Hij is op maandagochtend, dinsdagochtend, woensdag, donderdagochtend, vrijdag bereikbaar.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.