Landgraaf Koerier

Menu

Wiervel in de Grunsjtroat op het traditionele Auw Wieverbal

Zaag is dat mie leef Marie wat mit dich wil danse?

Noëbes Sjeng, dat is besjtimt ut Tosca, Rosa of ut Carmen die mit dich wille sjanse.

Leef Marie has doe die grannige gruus bej diene Sjeng an d’r erm gezië?

Ach Lianne, zoe lang wie hea wiervelt, pojt hea nit vuur twieë.

Een zodanig tafereel kun je verwachten als je op het Auw Wieverbal in de Groenstraat bent.

Op donderdag 28 februari is het weer zover. Vasteloavundsverein de Geete organiseert voor de 67e keer haar beroemde traditionele Auw Wieverbal.

De traditie die terug grijpt op het folkloristische verhaal van de mannen van “d’r hoarsjnit” 150 jaar geleden.

Het allereerste traditionele en enige echte Auw Wieverbal van Limburg is in 1952 ontstaan in de Groenstraat. Aanvankelijk gingen 8 dames (de kegelgrüskes) in 2 authentieke koetsen met paarden die dag op pad om reclame te maken voor het Auw Wieverbal. Het traditionele aantal van 8 grüskes had hier zijn oorsprong. Men beeldde de dames uit die in de vorige eeuw  onherkenbaar op zoek gingen naar hun mannen van “d’r hoarsjnit”,  om te voorkomen dat die tijdens het handeldrijven met de haaropkopers het verdiende geld verkwistten.

Ook vasteloavundsverein de Geete gaat met haar tijd mee. De laatste jaren vertegenwoordigen maar liefst 11 dames de Koetsche Grüskes en is het Auw Wieverbal een bonte verzameling van hoogheden en andere vasteloavundvierders. Voor de muzikale omlijsting zorgt D.J. Kevin en zal het weer een spektakel van dans en plezier worden. Ook is er weer een prijs voor het best verklede Oad Wief.

Wij nodigen iedereen uit om mee te komen feesten.

 

De 65e tocht van de Koetsche Grüskes op Vetdonnesjtig start op 28 februari 2019.

De dag begint voor de Grüskes om 08.00 uur met ontbijt in gemeenschapshuis ’t Stroatje. Vervolgens ziet het programma er als volgt uit: 10.00 uur aankomst   Café Simons; winkeliersvereniging  Waubach en V.V. de Parkstadböck., 11.00 uur Raadhuis Landgraaf; Burgemeester en Wethouders, 12.30 uur Bistro Socio; K.V. Burgerlust, 14.00 uur café d’r Eck; C.V. De Wespelle, 15.45 uur café Pelt; C.V. de Winkbülle, 17.00 uur ‘t Streeperkruis; d’r  Schaesbergse Vasteloavendsverein en C.V. de Spinneköpkes, 18.00 uur café Diercks;  C.V. De Unskes en C.V. De Sjweegelsöppers, 19.00 uur Gemeenschapshuis de Residentie; C.V. De Pänkes en C.V. d’r Sjtee Uul.

Na deze lange indrukwekkende dag is het de bedoeling dat zij zich om ongeveer 20.30 uur huiswaarts richting d’r Geetesjtaal (gemeenschapshuis ’t Ströatje) begeven, waar ze samen met vasteloavundsverein de Geete het Auw Wieverbal zullen openen. 

Categories:   Cultuur

Comments

Sorry, comments are closed for this item.