Landgraaf Koerier

Menu

Controle hondenbelasting

Deze maand voeren controleurs van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGw) de jaarlijkse controle uit op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. De controleurs bellen bij u aan om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar!

Als zij een hond aantreffen waarvoor geen belasting wordt betaald, vullen zij een aangiftebiljet in. Bent u niet thuis en de controleur heeft het vermoeden dat er één of meer honden worden gehouden, dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op uw adres achter.

Belastingplichtig

Ieder die één of meer honden houdt, is automatisch belastingplichtig en wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op www.bsgw.nl.

Boete

BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunt u onnodige boetes voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet

Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op www.bsgw.nl. Het aan- of afmelden van een hond kan het snelste via de persoonlijke pagina op die website. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u op deze manier doorgeven. De melding is dan direct geregeld.

Aangiftebiljet aanvragen

U kunt ook telefonisch een aangiftebiljet aanvragen, via de belastingtelefoon: 088 – 8420 420 (toets keuze 1). Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand! Medewerkers van de BsGW-belastingtelefoon zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.