Landgraaf Koerier

Menu

Samen werken aan een veilige buurt

Op initiatief van de beheerders van de WhatsApp buurtpreventiegroepen ‘Oud Nieuwenhagen’ en ‘Frans Erenslaan en omgeving’ vond op donderdag 21 februari in de Harmoniezaal een voorlichtingsbijeenkomst plaats over inbraakpreventie. Aanleiding was de opvallende toename van het aantal woninginbraken in de afgelopen maanden, met name in deze buurten. 

Medewerkers van politie, Welsun en de gemeentelijke afdelingen Openbare Orde en Veiligheid, en Toezicht en Handhaving voorzagen een grote groep buurtbewoners van de nodige informatie en tips. Bijvoorbeeld over het voorkomen van een woninginbraak. Ook de babbeltruc kwam aan de orde. Tevens werd het belang van het aanmelden bij Burgernet en de Whatsapp buurtpreventiegroep belicht.

Burgemeester Raymond Vlecken, aanwezig tijdens de druk bezochte informatieavond en verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid, licht toe: ‘Buurtbewoners kunnen zelf meehelpen aan de veiligheid in de eigen buurt. In Landgraaf zien we steeds meer burgerinitiatieven in de vorm van een WhatsApp Buurtpreventiegroep. De gemeente juicht dit uiteraard toe. Het zorgt voor meer ‘ogen en oren’ in de buurt en het delen van berichten over verdachte omstandigheden. Dus, is er een WhatsApp-groep in uw buurt, meld u aan!’ Landgraaf kent op dit moment 67 WhatsApp-groepen. Wilt u lid worden, kijk dan op de landelijke website www.wabp.nl. Meer informatie vindt u ook op www.landgraaf.nl bij Over Landgraaf / Veiligheid.

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.