Landgraaf Koerier

Menu

Toegankelijkheid stemlokalen

De Kieswet is op een aantal onderdelen gewijzigd. Eén van die onderdelen is de toegankelijkheid van de stemlokalen voor mindervaliden. Voor een kiezer met een beperking moet niet maar een gedeelte van het aantal stemlokalen, maar moeten álle stemlokalen toegankelijk zijn. De speciale checklist die hiervoor gebruikt wordt, is dan ook aangepast.

 

Gehandicaptenraad Landgraaf

De gemeente Landgraaf hecht veel waarde aan toegankelijkheid van gebouwen voor haar inwoners. Daarom hebben wij de checklist samen met de Gehandicaptenraad Landgraaf bekeken en alle 22 stemlokalen in onze gemeente opnieuw getoetst. Van de 22 stemlokalen zijn 21 op basis van de nieuwe checklist, als voldoende toegankelijk beoordeeld.

 

Het stemlokaal dat niet voldoet aan de eisen is basisschool ’t Valder. Helaas kunnen wij de tekortkomingen van deze locatie niet voldoende aanpassen. Voor de komende verkiezing maken wij toch gebruik van deze locatie omdat vorig jaar het stemlokaal van de oude bibliotheek is vervallen. Stemmers in de buurt zijn daardoor voor een deel uitgeweken naar de basisschool. Als alternatief voor de basisschool gaan we in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei dit jaar de in de buurt gelegen sportzaal bekijken. Indien dit lukt om die locatie in te richten als stemlokaal, voldoen wij volledig aan de gewijzigde toegankelijkheidseisen.

 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Een van de onderdelen van de checklist is versoepeld; dat betreft de maximale afstand tussen het stemlokaal en de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze is voortaan 100 meter (was 50) en in voetgangersgebieden 200 meter (was 50). Dat vinden we als gemeente geen verbetering. Wij blijven al het mogelijke doen om onze stemlokalen voor álle inwoners goed toegankelijk te maken. Bij 14 van de 22 stemlokalen zijn al algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig. Bij de overige 8 zal dichtbij het stemlokaal tijdelijk een algemene gehandicaptenparkeerplaats worden gemaakt.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.