Landgraaf Koerier

Menu

Vergunning zonnepark Abdissenbosch verleend

De gemeenteraad van Landgraaf heeft woensdag 27 februari 2019 definitief ingestemd met de ontwikkeling van het zonnepark op de voormalige stortplaats, het Kreupelbusch, in Abdissenbosch. Dit betekent dat de vergunning voor het zonnepark definitief verleend kan worden. Deze vergunning geldt alleen voor het zonnepark. Het initiatief om naast het zonnepark ook drie windturbines te plaatsen, is nog in de onderzoeksfase. Initiatiefnemer Bodemzorg Limburg zal, nadat zij de vergunning begin maart hebben ontvangen, subsidie voor het zonnepark aanvragen bij het Rijk.

Grootste zonnepark van Limburg

Bodemzorg gaat op het voormalige stort 30.000 zonnepanelen installeren. Op dit moment is het zonnepark daarmee het grootste van Limburg. De voormalige stortlocatie is ca. 45 hectare groot. Daarvan wordt 12 hectare gebruikt voor het inrichten van het zonnepark en op 7 hectare komen daadwerkelijk zonnepanelen.

Natuurwaarde

De locatie van het zonnepark is aangeduid als een goudgroene natuurzone in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Bodemzorg, de provincie Limburg en de gemeente hebben in onderling overleg een plan gemaakt dat ervoor zorgt dat het zonnepark zodanig wordt ingericht dat deze natuurwaarde niet alleen wordt behouden, maar zelfs verbeterd. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dan ook besloten dat het gebied de goudgroene status kan behouden. 

Meedenkgroep Abdissenbosch

De Meedenkgroep Abdissenbosch bestaat uit een groep geïnteresseerde inwoners die meedenken over de ontwikkeling van het zonnepark. De groep is positief over de ontwikkelingen. Op hun advies wordt nog een extra plus toegevoegd aan de natuur in het gebied. De invulling van die plus zal de komende maanden in nauwe samenwerking met Bodemzorg en de gemeente uitgewerkt worden.

 

Uitgebreidere informatie vindt u op www.landgraaf.nl/duurzaamheid bij Zonnepark Abdissenbosch/in de media

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.