Landgraaf Koerier

Menu

Emotie mag, agressie niet!

Het is zo vanzelfsprekend; mensen in de dienstverlening met respect benaderen. Tenslotte doen zij gewoon hun werk. Dat vinden we allemaal, maar de praktijk is helaas niet altijd zo. Wij merken de afgelopen jaren dat agressie en geweld tegenover onze medewerkers toeneemt. Dat kan natuurlijk niet. Burgemeester Raymond Vlecken heeft een uitgesproken mening hierover: ‘De gemeentelijke dienstverlening is essentieel voor het functioneren van onze samenleving. Ze moet voor iedereen in gelijke mate toegankelijk zijn. Onze ervaring leert dat agressie en geweld niet alleen de betreffende medewerker raken, maar er ook voor zorgt dat hij of zij het werk niet goed kan uitvoeren. Dit gedrag raakt daarmee ook de integriteit van de gemeente en indirect het functioneren van onze rechtsstaat. Daarom hebben we voor een ‘zero tolerance’ beleid gekozen bij agressie en geweld tegenover onze medewerkers.’ De burgemeester vervolgt: ‘Emotie mag, agressie niet. Iedere overtreding heeft gevolgen; we laten niets ongemoeid voorbijgaan.’

Aanpak

De aanpak van de gemeente is tweeledig. Enerzijds zetten we in op het voorkomen van agressie en geweld door zo klantgericht mogelijk te werken. We luisteren goed naar de vragen en behoeften van onze burgers en trainen onze medewerkers in het voorkomen van excessen. Ook hebben we verschillende maatregelen en voorzieningen getroffen. Denk hierbij aan de inrichting van de wachtruimte in het Burgerhoes en van de spreekkamers. Ook in de andere gemeentelijke gebouwen en voor de situaties waarin medewerkers op huisbezoek gaan, zijn maatregelen getroffen.

Als zich een voorval van agressie of geweld heeft voorgedaan, hebben we anderzijds verschillende mogelijkheden in de richting van de dader tot onze beschikking. Van het geven van een waarschuwing, het houden van een ordegesprek tot, wanneer de omstandigheden ernaar zijn, aangifte doen bij de politie of eventuele schade verhalen. Bij zeer ernstige agressie kunnen we zelfs een telefoonverbod of een gebouwenverbod opleggen of de dienstverlening aan de dader tijdelijk opschorten.

‘Maar zover hoeft het niet te komen.’ zegt de burgemeester. ‘Iedereen mag er op vertrouwen dat de gemeente haar werk integer doet en de belangen van iedereen daarbij juist afweegt. Bovendien kan iedereen ons op onze professionaliteit aanspreken. Maar wel op een respectvolle manier!’

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.