Landgraaf Koerier

Menu

Openstelling op- en afrit Hoogstraat

De op- en afrit van de Buitenring naar en vanuit Brunssum aan de Hoogstraat gaan vanaf circa eind mei bij wijze van proef open. Na openstelling wordt de verkeerssituatie voor ongeveer een jaar nauwkeurig in de gaten gehouden. Het is de bedoeling dat de op- en afrit voor altijd open blijven. Maar als blijkt dat er tijdens deze periode ongewenste problemen ontstaan in de verkeersafwikkeling op omliggende straten en/of kruispunten, dan is het mogelijk dat de op- en afrit weer worden afgesloten. 

Eerst moeten we nog een aantal praktische aanpassingen uitvoeren waarmee we op korte termijn starten, zoals het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op de op- en afrit en het aanpassen van de verkeerslichten en de wegmarkering. Ons streven is om de op- en afrit eind mei te kunnen openen.

Wat voorafging

Op 9 november van vorig jaar nam de gemeenteraad de motie ‘pilot openstelling aansluitingen Buitenring van en naar Brunssum ter hoogte van de Hoogstraat’ aan. In de tussentijd zijn allerlei zaken in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Meer informatie en het plan van aanpak vindt u op onze website bij Projecten en Plannen/Buitenring.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.