Landgraaf Koerier

Menu

Woningtoezicht tijdens uw vakantie

Voor inwoners van Landgraaf is het mogelijk om tijdens vakantieafwezigheid extra toezicht op de woning te laten uitoefenen. De toezichthouders van de afdeling Toezicht en Handhaving houden dan een extra oogje in het zeil. Wanneer u van deze service gebruik wilt maken, dan kunt u zich hiervoor online aanmelden via het elektronische formulier dat beschikbaar is op de gemeentelijke website (zoek op ‘Woningtoezicht’). Dit dient uiterlijk 5 dagen voor de begindatum van uw vakantie te gebeuren.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor woningtoezicht moet u minimaal 5 aaneengesloten dagen niet in uw woning aanwezig zijn.

Wat houdt het toezicht in?

Tijdens de door u aangegeven periode wordt uw woning 1 à 2 keer per week op wisselende momenten gecontroleerd. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om permanente beveiliging en bewaking van uw woning. Het vakantie-afwezigheidstoezicht is een preventief middel. Natuurlijk is het ook altijd verstandig om uw buren of familie te informeren.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.