Landgraaf Koerier

Menu

Paden en weg voorzien van naam

Een vijftal reeds bestaande paden en een weg in Landgraaf was nog niet voorzien van een naam. Sinds kort wél. Landgraaf is een Hertkeverpad, Drijfpad, Soestdijkpad, Bruno van der Madepad en Irmgard Smitsweg rijker!

Waarom?

Naast dat de locaties nu voor iedereen beter te bereiken en te vinden zijn, schrijft de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor dat we ook deze delen van de openbare ruimte een naam moeten geven. De Wet BAG is één van de basisregistraties die deel uit maakt van een landelijk stelsel van basisregistraties. Het doel is de informatievoorziening in heel Nederland beter te ordenen.

Hoe komen we aan de namen?

In onze gemeente wordt de straatnaamgeving overgelaten aan de ‘commissie voor de straatnaamgeving’. Deze commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit op basis van een goed sluitende (historische) onderbouwing. In deze commissie zitten personen uit verschillende vakdisciplines zoals een afgevaardigde van de heemkundevereniging en een medewerker archiefzaken. De nieuwe namen moeten immers aan tal van eisen voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld passen bij de al bestaande straatnamen in de buurt.

Meer informatie

Wilt u de locaties van de paden en de weg op kaart ingetekend zien? Kijk dan in het nieuwsbericht op www.landgraaf.nl. Bent u geïnteresseerd in de naamgeving, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de straatnamencommissie via tel. 14 045.

 

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.