Landgraaf Koerier

Menu

UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

                                                                                             

Burgemeester Vlecken heeft op zondag 29 september om 13.45 uur in gemeenschapshuis d’r Sjtee Uul, Sloterstraat 86 te Landgraaf een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer S.A.E. (John) Brattinga (58) bij gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap bij Harmonie Laura tijdens het Patroonsfeest.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Brattinga zet zich al vele jaren op meerdere fronten belangeloos in voor de wijk Lauradorp.

Zo is hij sinds 1969 actief lid als muzikant maar ook lid van de muziekcommissie bij Harmonie Laura. Daarnaast heeft hij jaren zitting gehad in diverse projectgroepen, zoals Concoursen en Concertreizen en was hij lid van de activiteitencommissie en het Jubileumcomité van het 40- en 50-jarig bestaansfeest van de harmonie, het winterevenement December Feel en zat in de aannamegroep van een nieuwe dirigent. Vanaf maart 1979 tot en met maart 2004 heeft de heer Brattinga het bestuurslidmaatschap op zich genomen, waarbij hij sinds maart 1992 de taak als secretaris vervulde, met alle bijkomende werkzaamheden. Hij was een van de initiatiefnemers om de overstap te maken naar een digitale verenigingsadministratie.

Daarnaast is de heer Brattinga sinds 2005 lid van de Werkgroep Zomer Festival Lauradorp (ZFL) en vanaf 2007 tevens bestuurslid van de stichting ZFL.

Het doel van de werkgroep is: De leefbaarheid van de wijk Lauradorp te bevorderen en in stand te houden, door jaarlijks in opdracht van de stichting “Zomer Festival Lauradorp” in de wijk Lauradorp gemeente Landgraaf, een festival te organiseren in de straten rondom het kerkplein en d’r Stjee Uul. Hij organiseert en begeleidt de kinderrommelmarkt, voert besprekingen met betrokken partijen en hij regelt de EHBO-post. Tijdens het Zomer Festival zelf is hij één van de steunpilaren die meehelpt aan het opbouwen, afbreken en inrichten van diverse tenten, terras en andere activiteiten. Hij zorgt er mede voor dat het Festival soepel verloopt.

Sinds 2011 is de heer Brattinga secretaris van de Stichting Huis Lauradorp (= eigenaar/beheerder van de gemeenschapshuis/buurthuis D’r Sjtee Uul). In de huidige tijd is het financieel zeer moeilijk een dergelijke accommodatie rendabel te houden. Het bestuur heeft de exploitatie in 2015 noodgedwongen zelf ter hand genomen en is de Exploitatie Stichting D’r Sjtee Uul opgericht. Ook hiervan is de heer Brattinga vanaf augustus 2015 secretaris. Na het opstellen van een reddingsplan door het bestuur is met de inzet van zeer veel uren van vrijwilligers met beperkte middelen grootschalig onderhoud gepleegd en in circa een half jaar is de accommodatie flink opgeknapt. Het bestuur heeft hieraan veel te danken aan de heer Brattinga. Enerzijds door zijn (beroepsmatige) deskundigheid op dit gebied en anderzijds door zijn tomeloze inzet en het investeren van vele uren tijdens avonden en weekenden.

Tot slot is de heer Brattinga sedert 1 april 1999 lid van de EHBO-vereniging Landgraaf. Hij bezoekt de acht herhalingslessenlessen per kalenderjaar heel trouw en is altijd bereid mee te doen bij de inzet van de EHBO-vereniging. Hij heeft ook in de commissie gezeten, die het feest voor het 25-jarig jubileum heeft georganiseerd. Hij is een waardevol lid, denkt altijd goed mee en is oprecht geïnteresseerd in de vereniging en

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.