Landgraaf Koerier

Menu

Raadsvergadering 7 november

Hier vindt u de onderwerpen van de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 7 november die vanaf 13.30 uur plaatsvindt in de Raadzaal in het Burgerhoes.

U kunt raadsvergaderingen bijwonen op de publieke tribune. Daarnaast kunt u ze rechtstreeks volgen op televisie bij Omroep Landgraaf en via landgraaf.raadsinformatie.nl. Op deze website kunt u vergaderingen ook terugkijken. De raadsagenda’s en bijbehorende stukken vindt u op www.landgraaf.nl / bestuur en organisatie /gemeenteraad / raadsvergaderingen.

Agenda

1.    Opening en mededelingen

2.    Vaststelling agenda

3.    Programmabegroting 2020

4.    1e begrotingswijziging begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

5.    Sluiting

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.