Landgraaf Koerier

Menu

UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Burgemeester Vlecken zal op zondag 1 december 2019 om 17.00 uur een Koninklijke onderscheiding uitreiken aan de heer B. (Bert) Vonk (75 jaar) tijdens zijn laatste dansmiddag bij in het MFC An d’r Put, Past. Scheepersstraat 3 Landgraaf, waar hij om gezondheidsredenen afscheid neemt als voorzitter van de ‘Ouwe Hap Waubach’.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zijn verdiensten:

Van 1966 tot en met 1976 was de heer Vonk al actief voor diverse verenigingen in het Duitse Bramsche. In 1977 is hij weer verhuisd naar Nederland, waarna hij vanaf 1978 vrijwilliger werd en van 1984 tot + 2004 actief lid bij Fanfare St. Elisabeth.

Voordat hij lid werd, heeft hij meegeholpen met het opzetten van een papieractie en vervolgens 11 jaar voor de fanfare het oud papier vernietigd, waarmee hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het vergaren van aanzienlijke financiële middelen voor de aanschaf van nieuwe uniformen en  instrumenten. Vanaf 1984 was hij onder andere zo’n 20 jaar lang actief bij de jaarlijkse, vier dagen durende, Pinksterfeesten door de verkoop van de consumptiepenningen te verzorgen. Hij was hij ondersteunend lid van de reiscommissie, 20 jaar lang de rol van Sinterklaas gespeeld en veel ondersteunend werk verricht voor het inmiddels ter ziele Damescomité.

 

Van 1980 tot 2005 was dhr. Vonk actief lid van de Vasteloavendsverein ‘de Geete’. Van 1984 tot 1986 was hij bestuurslid Algemene Zaken, verantwoordelijk voor de wagenbouw en verhuur. Vervolgens van 1986 tot 2002 secretaris en aansluitend tot 2005 penningmeester. Hij is begonnen bij de wagenbouwers voor de carnavalswagen ten behoeve van optochten en was in 1981 medeverantwoordelijk dat er een vaste groep werd gevormd. Door deze opzet zorgden de wagenbouwers voor de grootste inkomsten, waar de vereniging op kon draaien. Mede door zijn enthousiasme groeide de vereniging uit van 70 naar 200 personen. Ook was hij lid van de Raad van Elf en in 1982 medeoprichter van de stuurgroep Carnavalsorganisatie Landgraaf, die tot doel had het benoemen van de Stadsprins en het coördineren van de activiteiten van de diverse Landgraafse carnavalsverenigingen. Verder was hij een waardevol lid bij het bewaken de traditie van het Auw Wiever Bal en in 1993 heeft dhr. Vonk meegewerkt aan het Jubileumboek ter gelegenheid van het 5 x 11 jarig bestaan van de Geete. Men heeft hem leren kennen als een man die gemeenschapszin hoog in het vaandel droeg.

 

Van 2009 tot 2017 was dhr. Vonk lid van de Excursiecommissie van de Sociëteit De Linde, een vereniging voor gepensioneerde ambtenaren van ABP en APG, met ruim 300 leden.

Sociëteit De Linde is een onderafdeling van de PV de Linde van APG in Heerlen. Hij was de initiator en kartrekker en bepaalde voor een groot deel de richting. Elk jaar had hij weer nieuwe ideeën voor een interessant programma, waarvoor hij de commissie enthousiast kreeg. Onder zijn bezielende leiding kwamen jaarlijks 3 a 4 excursies tot stand naar bedrijven en instellingen. Bij de organisatie van de excursies was hem niets te veel. Coöperatief als hij was, stond hij altijd voor de commissie klaar om de handen uit de mouwen te steken. Zo’n 50 leden van de Sociëteit de Linde nemen ook deel aan de 50 Plus fietstochten. Al die jaren lang heeft de Sociëteit kunnen rekenen op een onbaatzuchtige vrijwilliger pur sang.

 

Vanaf  2013 is dhr. Vonk voorzitter van de seniorenvereniging Ouwe Hap Waubach. Dit is een goed draaiende dansvereniging voor ouderen, die elkaar in het Multifunctioneel Centrum An d’r Put ontmoeten en tevens (swingend) in beweging houden. Aan de dansactiviteiten wordt altijd een thema gekoppeld en speelt er een live orkest. Deze vereniging is niet alleen bekend in Landgraaf, maar ook daarbuiten. De heer Vonk is voorzitter en de bindende factor van deze vereniging. Hij was de initiatiefnemer om een vereniging die bijna ter ziele ging weer verder te ontwikkelen en nieuw leven in te blazen. Zo ook een nieuw bestuur samengesteld en taken verdeeld; voor sponsoren gezorgd die entreekaarten en kopieerwerk gratis drukken; muzikanten benaderd en gecontracteerd; sponsoren 2x per jaar benaderd voor de loterijen data mede vastgesteld voor zo’n 6 dansmiddag/avonden. Ook telde hij de kas na iedere dansmiddag/avond en rekende hij de consumptiepenningen af. Hij zat de jaarvergadering voor, maakte verslagen en deed de subsidie-aanvragen. Hij adverteerde en maakte reclame voor de vereniging. Ook ondersteunde hij de penningmeester zoals het maken van het financieel jaarverslag. Hij geniet ervan als de senioren zich amuseren. Waar de heer Vonk actief is, hij met medewerking van zijn echtgenote, altijd een grote organisator is en niet schuwt om de handen uit de mouwen te steken.

 

Vanaf 2014 is hij initiatiefnemer en organisator voor de Fietstocht 50plus, in samenwerking met Seniorenvereniging Ouwe Hap en seniorensociëteit de Linde. De gemeenten Landgraaf en Heerlen ondersteunen de fietstocht met facilitering, communicatie en PR. Alle overige zaken neemt de heer Vonk voor zijn rekening, zoals het uitzetten van een bezienswaardige fietsroute van 40 km. Hij rijdt deze diverse malen om te kijken of de route moet worden aangepast vanwege bijv. versperringen, vertrek- en aankomstlocatie zoekt hij uit, zorgt voor een routebeschrijving, doet de afrekening van de consumpties en sluit de activiteit af. Hij benadert sponsoren voor een versnapering onderweg, zorgt tevens voor bemanning van de controleposten, zoekt pauzelocatie, zorgt voor koffie/koek tegen een schappelijke prijs en stelt het boekje met informatie van bezienswaardigheden op de route samen. Alles is tot in de puntjes door hem gecontroleerd. Het aantal deelnemers is uitgegroeid van 55 naar 425 (op jaarbasis). Inmiddels is de 10e editie gehouden en is het evenement niet meer weg te denken. Sinds 2016 zet hij 2x per jaar een fietstocht uit, t.w. in april en september. Zijn betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel is zeer groot. Zijn tomeloze inzet hebben een grote bijdrage geleverd aan de sportstimulering voor senioren. Hij leeft voor het organiseren van activiteiten voor zijn medemens en zet zich hiervoor met hart en ziel in.

 

Dhr. Vonk is al jaren actief lid van de Bargoensvereniging ’t Keieskwieëste uit de Groenstraat en een van de stabiele en drijvende krachten. Hij ondersteunde al enige tijd de penningmeester en sinds 2017 heeft hij de bestuurstaak van penningmeester overgenomen. Naast zijn veelzijdigheid, het beheren van de financiën en het toneelspelen neemt hij ook de nodige samenbindende activiteiten voor zijn rekening, zoals het organiseren van een uitstapje met een educatief programma voor de leden. Dit om ook interactie tussen mensen te stimuleren.

 

 

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.