Landgraaf Koerier

Menu

ZATERDAG 12 SEPTEMBER AS. GEEN OPEN-MONUMENTEN-DAG IN LANDGRAAF

Ook de Heemkundevereniging Landgraaf is door Covid-19 het laatste half jaar beperkt in haar activiteiten.

Zo werden alle lezingen en de overige ledenactiviteiten voor de rest van 2020 al in een vroegtijdig stadium geannuleerd.

Op zaterdag 6 juni jongstleden troffen de bestuursleden elkaar voor het eerst sinds bijna drie maanden in een vergadering.

Een week later werd de studiezaal in het MFC An de Voeegelsjtang weer voor het publiek opengesteld. Alles wel binnen de corona-maatregelen. Eerst alleen 2,25 uur op zaterdagmiddag. Sinds de zomervakantie in de zelfde omvang ook op woensdagmiddag.

Alleen kunnen er nu per tijdblok maximaal 9 bezoekers terecht, die zich uiterlijk tot 18:00 uur van de voorafgaande dag dienen aan te melden. Geen aanmelding, geen toegang!

 

Sinds 2003 organiseren de gemeente Landgraaf en de heemkundevereniging gezamenlijk op de 2de zaterdag van september de lokale viering van Open-Monumentendag. Sinds een aantal jaren bestond de Landgraafse Open-Monumentendag uit een expositie, een Limburgensia-boekenmarkt en de presentatie van een boek bij het lokale thema van Open Monumentendag en dat alles in het MFC An de Voeegelsjtang en het naastgelegen parochiehuis.

Gezien de beperkingen door de corona-maatregelen hebben gemeente en vereniging nu besloten dat alle publieke activiteiten op 12 september aanstaande geen doorgang vinden. Komende zaterdag dus geen tentoonstelling, geen boekenmarkt en geen boekpresentatie!

Maar dat laatste wil niet zeggen dat er dit jaar geen themaboek verschijnt! Alleen niet komende zaterdag! De heemkundevereniging gaat er vanuit dat het boek, genaamd “Wederopbouw”, eind september voor de verkoop beschikbaar is! Het publiek zal daarover tijdig worden geinformeerd!

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.