Landgraaf Koerier

Menu

Samenwerkingsovereenkomst nieuwbouw Eijkhagencollege ondertekend

Op 7 december hebben wethouder Freed Janssen, portefeuillehouder accommodatiebeleid en –beheer, en voorzitter College van Bestuur SVO| PL John Monsewije, de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van het Eijkhagencollege. De voorbereidingen voor de nieuwbouw vinden in 2021 plaats en de bouwactiviteiten zullen in de loop van 2022 starten. In 2024 zal de nieuwbouw in gebruik worden genomen. De nieuwbouw vindt plaats op de sportvelden naast het bestaande schoolgebouw. Hierdoor is er geen tijdelijke huisvesting nodig tijdens de bouwwerkzaamheden.

 

Eijkhagencollege

Het Eijkhagen is een school met meer dan 1400 leerlingen en biedt voortgezet onderwijs aan leerlingen van tweetalig vwo, vwo, havo en vmbo-tl. Het voedingsgebied bestaat vooral uit de gemeente Landgraaf en de gemeente Kerkrade. Het onderwijsaanbod is op meerdere facetten onderscheidend en zelfs uniek in de regio Zuid-Limburg. In Landgraaf neemt het Eijkhagencollege een belangrijke positie in de samenleving in, en levert een positieve bijdrage aan het toekomstproof houden van de gemeente.

 

Toekomstbestendige nieuwbouw

Het huidige schoolgebouw blijkt, na bouwkundige onderzoek, niet toekomstbestendig te zijn. De nieuwbouw bestaat uit een onderwijsgebouw voor 1.350 leerlingen. Dit vertaalt zich in een ruimtebehoefte van circa 9.200 m² bruto vloeroppervlak. In verband met wisselende leerlingenaantallen wordt er bij de nieuwbouw rekening gehouden met de mogelijkheid tot het flexibel aanbouwen dan wel afbouwen van lokalen.  Tevens wordt op het terrein een sportvoorziening gerealiseerd.

 

Quote John Monsewije: “SVO-PL is ingenomen met het besluit van de Raad om toekomstig Voortgezet Onderwijs door de nieuwbouw van het Eijkhagen College mogelijk te blijven maken.

 

Quote Freed Janssen: Het kunnen blijven leveren van volwaardig middelbaar onderwijs is erg belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het is namelijk meer dan louter alleen een onderwijsfunctie. We zijn ontzettend blij dat wij ook in de toekomst, samen met SVO-PL, in deze behoefte kunnen blijven voorzien.

 

 

 

 

 

 

Totaalvisie op onderwijsaanbod in Landgraaf

Onderwijs en gemeente hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat de kinderen die opgroeien in onze gemeente, alle kansen krijgen zich te ontwikkelen en voorbereid te zijn op de toekomst. Talentontwikkeling is een van de instrumenten die samen met het onderwijsveld en de andere maatschappelijke partners in gang is gezet om kinderen en jongeren, van jongs af aan, hun interesses en talenten te laten ontdekken. Samen wordt gekeken hoe deze interesses en talenten passen bij welke opleiding en arbeidsperspectief/toekomstige werkgelegenheid. Ieder kind wordt in zijn kracht gezet. Het voortgezet onderwijs is hierin een onmisbare schakel.

 

Met een breed en voor alle kinderen toegankelijk onderwijsaanbod in Landgraaf, van uitstekende kwaliteit, in gezonde en goed bereikbare en centraal gelegen scholen, spelen wij in op de ontwikkelingen in de maatschappij en sluiten aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.