Landgraaf Koerier

Menu

Parkstad maakt werk met de Regio Deal

 De Regio Deal ondersteunt vijf projecten in Heerlen, Kerkrade en Brunssum, gericht op vergroten van de arbeidsdeelname, met in totaal  € 501.030 aan subsidie. Samen hebben de projecten een omvang van ruim 2,2 miljoen euro.  De projecten zijn onderling op elkaar afgestemd en vormen in de uitvoering één geheel.

Deze integrale aanpak is nog kleinschalig maar wel een belangrijke stap op weg naar een intensieve, langjarige aanpak van de sociaaleconomische achterstand in de regio, alleen zo kunnen we uiteindelijk het verschil maken.

 

Wethouder Martin de Beer

Portefeuillehouder Arbeidsmarkt in Heerlen en voorzitter van het bestuurlijk overleg arbeidsmarkt in de regio Parkstad en Zuid-Limburg.

Via de Regio Deal Parkstad Limburg investeren het Rijk, de Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg samen 80 miljoen euro om de brede welvaart in de regio te verbeteren. Dat is nodig omdat de regio, afgezet tegen de rest van Limburg en van Nederland hardnekkige achterstanden kent waar het gaat om welzijn en welvaart, waaronder een structureel hogere werkloosheid. Onderdeel van de aanpak via de Regio Deal is om via een integrale aanpak via het onderwijs vraag en aanbod binnen de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Door maatregelen die de kansen op werk voor werkzoekenden in de hele regio vergroten, maar ook door gericht te investeren in die buurten en wijken waar de achterstanden in arbeidsdeelname het grootst en het meest hardnekkig zijn.

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.