Landgraaf Koerier

Menu

Een oorlogsdagboek en andere verhalen bij de Heemkundevereniging Landgraaf

“Het is 29 augustus 1920. Ergens aan de toenmalige Onderste Straat, in een gemeente die van agrarisch gebied steeds meer op de mijnindustrie aangewezen werd, begint mijn leven. Nu is deze straat de Grensstraat, een van de drukste verbindingen van Waubach naar Duitsland.”

Zo begint Jan Beckers zijn levensverhaal, dat hij noteerde rond 1965. Hij wil zijn zoon Jo deelgenoot maken van zijn veel bewogen leven. En hem de waardering en het respect overdragen voor eigen omgeving en cultuur, die hij zelf heeft. Jan Beckers was een opvallend figuur in het sociale en culturele leven van Waubach en Lauradorp. Hij was erbij toen Lauradorp werd gebouwd en het dorp tot ontwikkeling kwam. Hij speelde hier één rol in, hij had als burger een positieve inbreng. Samen met Carl Specker was hij (vooral na de oorlog) betrokken bij de oprichting en jarenlange leiding van de Verkennerij in Lauradorp. Ook was hij penningmeester van de Heemkundevereniging Landgraaf. Vader Werner Beckers was geboren in Scherpenseel en getrouwd met Maria Josepha Dörenberg uit de Groenstraat. In 1940 had Werner zich nog niet tot Nederlander laten naturaliseren. Voor zijn 3 zonen had dit ingrijpende gevolgen. Zij werden gedwongen om dienst te nemen bij de Duitse Wehrmacht. Weigeren stond gelijk aan het doodvonnis. Een zoon kwam niet meer naar huis terug.

In het dagboek beschrijft Jan Beckers niet alleen de gewone dingen uit het leven, maar ook zijn verplicht verblijf in het Duitse leger, het gewond raken, de ontberingen aan het Russische front en het krijgsgevangenschap in Duitsland. Een meer dan indrukwekkend verhaal.

Sängerbund Neuenhagen. Hoe krijg je de tijd om zonder tv, radio, computer, internet, mobieltjes en al die andere verworvenheden van de 20e en 21e eeuw? Tegenwoordig weten we niet beter. Het komt nog maar zelden in ons op om ons te verplaatsen in het leven van vroeger tijden toen dit er allemaal nog niet was. Met een dagritme, bepaald door seizoenen, de lengte van dagen, doorgaans met de kippen op stok of in de veren, en bij het eerste hanengekraai er weer uit.

Als het dagelijkse werk gedaan was werd er nog echt met elkaar gepraat en spelletjes gespeeld, vooral voor gekaart. En soms ook gezongen en muziek gemaakt. Zo ontstond in Nieuwenhagen op 22 juni 1883 de Sängerbund. Niet zomaar een koor maar een vereniging met verstrekkende gevolgen. Achteraf bezien was dit de bakermat van de Nieuwenhaagse zangkunst en muziekbeoefening. Het verhaal neemt ons mee in de geschiedenis van de zangvereniging waar ook de harmonie en de fanfare in Nieuwenhagen uit zijn voorgekomen. Het originele vaandel van de Sängerbund Neuenhagen is behouden gebleven en in opdracht van de heemkundevereniging Landgraaf gerestaureerd. Het vaandel heeft nu een plaats in de studiezaal.

In het boek het 3e deel van de geschiedenis van de Christelijke school in Schaesberg en nu dan met name ook de periode van het hoofd meester De Jong. De Boerinnenbond in Waubach veranderde vanaf 1937 naar ZijActief in de huidige tijd. In 1949 werd Duits gebied onder Nederlands bestuur gebracht. Het verhaal over de Selfkant geeft ons inzicht in de gang van zaken na de oorlog. Over de afkomst van de Schaesbergse pastoor Bürsgens is tot nu toe weinig of niets gepubliceerd. Zijn straatnaam is in Landgraaf verdwenen omdat de woningen in de straat gesloopt werden. Hij was ruim 40 jaar pastoor in Schaesberg. En wat te denken van de geschiedenis van de handelaarsfamilie Vreuls-Scholtes uit Nieuwenhagen en de roots van de familie Pompl.

In 1984 schreef Paul Collon uit Rimburg zijn jeugdherinneringen op. Een man met enorm veel verdiensten en onderscheidingen. Hij geeft ons gedetailleerde beschrijving van Rimburg (Brockelze) en zijn bewoners aan het begin van de vorige eeuw.

Alle verhalen zijn vastgelegd in het 208 pagina’s tellende jaarboek 2019 van de Heemkundevereniging Landgraaf. Veel illustraties zijn in kleur en worden afgewisseld door de oudere afbeeldingen die helemaal aansluiten bij de thema’s. Het boek kan gekocht worden bij de heemkundevereniging of haar vaste verkoopadressen in Landgraaf.  

Foto:

Sängerbund Neuenhagen 1913 collectie Heemkundevereniging.

 

 

 

Categories:   Nieuws

Comments

Sorry, comments are closed for this item.