Landgraaf Koerier

Menu

Lintjesregen 2021

Voor hun verdiensten voor de samenleving zijn in Landgraaf  vier inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

·      De heer J. Coenen

·      Mevrouw M.W.M. Quaedvlieg-de Jong

·      Mevrouw W.H.M. Vankan

·      De heer L.A. van Kan

·      Mevrouw P.M.J. Mommertz-Zwolen

 

De heer Jo Coenen, 64 jaar, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer Coenen is werkzaam bij Sitech Services B.V. als Expert Integrity & Regulations Pressure Equipment en benoemd tot Ridder vanwege zijn buitengewone prestaties op werkgebied.

 

De heer Coenen:

 

·       Is sinds 1995 betrokken in het landelijk overleg met betrekking tot drukapparatuur. Hij heeft een grote bijdrage geleverd om met verschillende partijen te komen tot de regelgeving voor drukapparatuur. Zijn betrokkenheid en achtergrondkennis  en vooral ook het doel van de wet- en regelgeving, heeft ertoe geleid dat gebruikers, inspectiediensten en toezichthouders door de jaren heen hebben kunnen werken met zinvolle wet- en regelgeving en de daarop gebaseerde toelichtingen en aanvullende praktijkregels.

 • Is secretaris bij de werkgroep WEID en werkgroep LPI, die beiden bestaan uit de diverse landelijke inspectiediensten. Sinds 1997 maakt hij ook deel uit van de diverse TCD werkgroepen voor de Technische Commissie Drukapparatuur.
 • Is sinds 1999 vrijwilliger bij de examencommissie van Hobeon SKO/SKK. Hij begeleidt de examenkandidaten naar uiteindelijk een inspecteursfunctie.

 

Mevrouw Marion Quaedvlieg-de Jong, 51 jaar, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Quaedvlieg-de Jong verricht sinds 2005 vrijwilligerswerk bij natuurvriendenhuis Eikhold. Zij vervult een aantal belangrijke functies.

 

Mevrouw Quaedvlieg-de Jong:

 

 • Is huiswacht, met de bijbehorende baliewerkzaamheden.
 • Is hoofd van de huishoudelijke dienst, waarbij zij zorgt voor extra begeleiding van een deel van de huishoudelijke dienst dat bestaat uit leerlingen uit het speciaal onderwijs van praktijkschool Parkstad Limburg.
 • Begeleidt en informeert gasten over onder andere de bezienswaardigheden in de omgeving.

 

Mevrouw Helmy Vankan, 71 jaar, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Vankan:

 

 • Is sinds 1 september 2000 lid van het Vrouwengilde Landgraaf. Vanaf 2006 is ze tevens zeer actief als vrijwilligster bij de diverse werkgroepen. In 2012 is ze toegetreden tot het bestuur. Naast deze vrijwillige taken is ze sinds 2011 lid, en vanaf oktober 2016 voorzitter, van het 8 maart comité. Dit comité houdt zich, samen met vier andere vrouwenorganisaties, bezig met het organiseren van de jaarlijkse Internationale Vrouwendag.
 • Was van 1987 tot 2005 souffleuse bij toneelvereniging Kiekes Wead. In 2017 hervatte ze deze vrijwillige taak en sindsdien is de vereniging weer bijzonder blij met haar inzet als souffleuse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Lei van Kan, 67 jaar, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer van Kan is sinds 1971 actief als vrijwilliger voor de gemeenschap.

 

De heer van Kan:

 

 • Was 29 jaar lang bestuurslid en klusjesman voor de stichting Gemeenschap Sittarderweg en jeugdclub Sint Antonius.
 • Begon in  1999 met vrijwilligerswerk bij parochie Schandelen Heilig Hart van Jezus in Heerlen. Hij was tot 2019  klusjesman en organiseerde het jaarlijkse parochiefeest.
 • Is al 46 jaar lid van wandelvereniging Voorwaarts en vanaf 2000 voorzitter. Vóór zijn voorzitterschap was hij 26 jaar penningmeester. Hij organiseert tevens het jaarlijkse uitje.
 • Heeft jarenlang als bestuurslid voor de Limburgse Wandelsportbond de ledenadministratie verzorgd.
 • Heeft, samen met twee leden van andere verenigingen, de bond FLOW opgericht (Federatie Limburgse Onafhankelijke Wandelverenigingen).
 • Werd in 2005 beheerder en secretaris van het Juphuis. Hij draagt zorg  voor het onderhoud van en rond het Juphuis en zorgt ervoor dat er vele activiteiten plaatsvinden. De heer van Kan is tevens contactpersoon voor de Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen. 

 

Mevrouw Petra Mommertz-Zwolen, 58 jaar, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Mevrouw Mommertz:

 

·      Begeleidt al 25 jaar lang, 35 uur per week, met veel liefde, betrokkenheid en respect

mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden.

·      Is zeer actief in haar eigen buurt ‘Achter de Haesen’. Ze spant zich in voor haar omgeving en medemens en stimuleert daarmee de saamhorigheid in de buurt en daarbuiten.

·      Is reeds 5 jaar actief als vrijwilliger bij yogacentrum Satyakama, waar ze de groepen begeleidt en mensen helpt die het nodig hebben. Ze wordt ook wel de moeder van de naastenliefde genoemd.

 

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.