Landgraaf Koerier

Menu

  Gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis ISO-gecertificeerd!    

Het Gegevenshuis verzorgt voor tien gemeenten in Zuid-Limburg en het Waterschap Limburg het integrale beheer van geodata en dienstverlening die daarmee samenhangt. De deelnemers worden volledig ontzorgd van de verplichte uitvoering van basisregistraties die te maken hebben met de fysieke ruimte en alles wat zich daarin en daarop bevindt. Nu wordt er in Nederland wel meer samengewerkt in het geodomein, maar bijzonder is dat de gemeenten en het waterschap deze samenwerking in de volle breedte hebben ondergebracht in een openbaar lichaam. Het Gegevenshuis is in Nederland dan ook (nog) uniek in zijn soort.

 

Samenwerkingsverbanden als verlengd lokaal bestuur komen in vele vormen en varianten voor vooral bij taken die een gemeente nauwelijks zelfstandig kan uitvoeren. Volksvertegenwoordigers zijn sceptisch bij het overdragen van taken aan dergelijke samenwerkingen omdat ze bang zijn de grip kwijt te raken. Het antwoord van Het Gegevenshuis is een professionele aanpak waarbij goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap centraal staat. Hierbij hoort de inzet van (kwaliteits)managementsystemen. Niet alleen is Het Gegevenshuis op zich uniek, het is ook een van de weinige openbare lichamen in Nederland die de professionalisering zover hebben doorgevoerd dat ze in aanmerking komen voor ISO-certificering. Het komt maar zelden voor dat een uitvoeringsorganisatie in het kader van ‘verlengd lokaal bestuur’ ISO-gecertificeerd is.

 

Onlangs heeft het certificeringsbureau Kiwa een meerdaagse audit uitgevoerd. Hierbij werd vastgesteld:

1)     Het kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:215 voor wat betreft de dienstverlening aan deelnemers en afnemers met betrekking tot het inwinnen, beheren, informeren over en toepassen innovaties van de wettelijke basisregistraties die Het Gegevenshuis voor de deelnemers uitvoert.

2)     Het managementsysteem voor informatiebeveiliging en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 voor wat betreft de beveiliging van alle informatie, data en informatiesystemen die bij het uitvoeren van de processen bij Het Gegevenshuis worden ingewonnen, gebruikt, verwerkt gekoppeld, opgeslagen, verstrekt en uitgewisseld.

 

Een bijzondere prestatie die de huidige (en eventueel toekomstige) deelnemers het vertrouwen geeft dat het geodatabeheer bij Het Gegevenshuis in goede handen is. Het bestuur is dan ook oprecht trots op de organisatie en haar medewerkers.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.