Landgraaf Koerier

Menu

Mantelzorger-bijeenkomst Burgerhoes Landgraaf

Gespreksgroep voor mantelzorgers

Mantelzorgers maken doorgaans hetzelfde mee en kunnen hierin veel voor elkaar betekenen. In een groep kunnen zij door begrip, tijd, aandacht en het delen van ervaringen vaak beter grip krijgen op hun gezamenlijke onderwerp.  

Ruggesteun en Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad beginnen om die reden in april met een gespreksgroep voor mantelzorgers waarin het elkaar ontmoeten centraal staat.

Waar en wanneer vindt deze bijeenkomst plaats?

·       Burgerhoes Landgraaf

1ste maandag van de maand

10.00 tot 12.00 uur

Aanmelden is niet verplicht

Voor de meest actuele agenda verwijzen wij naar onze website: www.mantelzorgparkstad.nl

Het gelijkwaardig delen van de ervaringen en het samenzijn is een groot goed. Het delen van zorgen, kunnen vragen hoe de ander iets aanpakt, emotioneel ondersteunen en het uitwisselen van praktische tips staan centraal. Er wordt steun en (h)erkenning bij elkaar gevonden. 

Er zijn twee begeleiders aanwezig die zelf ervaring hebben met het bieden van mantelzorg. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd onder voorbehoud van de actuele situatie omtrent corona. Houdt hiervoor de activiteitenkalender op onze website in de gaten: www.mantelzorgparkstad.nl

Mocht u voorafgaande meer informatie wensen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 045 211 40 00 of via info@mantelzorgparkstad.nl

Categories:   Nieuws

Comments

Sorry, comments are closed for this item.