Landgraaf Koerier

Menu

Het Service Gilde Landgraaf nodigt uit.

Onder het motto ‘wandelen is goed voor lichaam en geest’ nodigt het Gilde Landgravenaren en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan een themawandeling op woensdag 25 mei a.s. Het thema van deze wandeling is ‘de Vaechshof’. May Quaedflieg heeft de geschiedenis van de Vaechshof helemaal uitgezocht. In het Jaarboek 2022 van de Heemkundevereniging verschijnt dit najaar een uitgebreid artikel hierover. Tijdens de themawandeling worden hiervan al enkele tipjes van de sluier gelicht met May Quaedflieg als gids. Naast de overdracht van kennis en ervaring, dat het Service Gilde Landgraaf beoogt, wordt er natuurlijk ook gewandeld. Voor deze themawandeling zijn de volgende wetenswaardigheden van belang.

·      Aanmelding is verplicht bij Service Gilde Landgraaf; aanmelding is mogelijk tot en met vrijdag 20 mei 2022 (tel.nr. 045-5695680; email: gildelandgraaf@gmail.com)

·      Maximum aantal deelnemers: 20.

·      Namens het Gilde begeleiden gidsen de wandeling.

·      Deelnemers zorgen zelf voor drank en etenswaren voor onderweg.

·      Deelname is kosteloos. Een vrije gave ter dekking van de onkosten is welkom.

·      De rondwandeling is ongeveer 6 km. lang en duurt in totaal ongeveer 3 uur.

·      De wandeling start en eindigt op de parkeerplaats bij de kerk van Nieuwenhagen (nabij de Heereweg) om 09.00uur.

·      De wandeling gaat ook in slechte weersomstandigheden, met uitzondering van stortregen, door.

Het Service Gilde Landgraaf wenst u veel wandelplezier.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.