Landgraaf Koerier

Menu

Kerkrade toont solide financiële basis met ruimte voor investeringen

Het college van Burgemeester en Wethouders presenteert met de

begroting 2023 een financieel huishoudboekje dat prima op orde is. In

een tijd waarin veel gemeenten in Nederland bezuinigingsopgaven op

zich af zien komen, gaat de gemeente Kerkrade investeren in de stad

zonder lastenverzwaring voor de burger. Ook gaat ze de ondernemers

steunen door in 2023 slechts de helft van de precario- en

reclamebelasting te innen.

De gemeente vindt het belangrijk om behalve haar inwoners en

ondernemers ook verenigingen te ondersteunen daar waar nodig.

Wethouder Jo Paas (Financiën): “Net in deze tijd met een torenhoge inflatie

en een energiecrisis, hebben mensen het al moeilijk genoeg. Als gemeente

proberen we daar waar mogelijk te helpen.”

Aanvallend woonbeleid

De gemeente kiest de komende jaren voor een aanvallend woonbeleid: het

woonoffensief. Het bouwen van kwalitatief goede woningen in een

kwalitatief goede woonomgeving waarbij de woningen aansluiten bij de

behoefte van woningzoekenden. Dat betekent voldoende aanbod van

sociale woningen, maar ook voldoende aanbod in andere segmenten.

Ook is er geld vrijgemaakt voor de bedrijfsvoering van de gemeente, er

wordt geïnvesteerd in nieuw personeel en in informatie- en

communicatietechnologie (ICT). Dit met als doel om de dienstverlening

aan inwoners nog verder te optimaliseren.

Investeren in wegen

Daarnaast werkt de gemeente Kerkrade aan een verdere verbetering van de

infrastructuur. Want bij een vitale stad hoort een vitaal wegennetwerk.

Door meer samen te werken met partners in de regio, wil de gemeente

projecten ook sneller te realiseren.

Categories:   Nieuws

Comments

Sorry, comments are closed for this item.