Landgraaf Koerier

Menu

Cultuurfonds Limburg ondersteunt dit kwartaal 32 cultuur- en natuurprojecten met ruim € 128.000

Cultuur en natuur in Limburg kregen in het laatste kwartaal van dit jaar een mooie impuls van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Er werd met € 128.528 geïnvesteerd in 32 projecten. Van (klassieke) concerten, educatie projecten, natuurontwikkeling, festivals, documentaires, aanschaf instrumenten tot theater. 

De volledige lijst van ondersteunde projecten staat op de website van het Cultuurfonds

 

schrit_tmacher Festival – Just Dance!

Op 28 februari tot 2 april 2023 presenteert schrit_tmacher een nieuw, omvangrijk internationaal palet aan verhalen, danstalen en stijlrichting, gevat in 5 programmalijnen en een omvangrijk contextprogramma. Naast dans in de black box van het theater verkent men samen met innovatieve makers, alternatieve plekken en presentatievormen, passend bij actuele ontwikkelingen in de (dans)kunst. Men wil laten zien dat moderne dans geen ongrijpbare kunstdiscipline is, maar dat dans juist alom aanwezig is in onze samenleving: tastbaar, herkenbaar en aanstekelijk. Men ontvangt een bijdrage van € 7.500.

 

JazzOUT Fest Limburg 2023

Stichting Intercity Jazz Limburg kan voor haar festival rekenen op een bijdrage van € 20.000.

De artistiek hoogwaardige programmering met wereldtop artiesten, nationale/lokale top en jonge professionals zorgt voor nationale en internationale uitstraling.

Er is een Young Talent Programma i.s.m. het Conservatorium Maastricht. Verder nemen aan de Maastricht Jazz Awards jonge professionele talenten, studenten en alumni van verschillende vakopleidingen deel.

Het festival vindt plaats van 1 tot en met 15 april 2023 door heel Limburg.

 

Kunstbende 2023

Binnen iedere provinciale tak van Kunstbende wordt er toegewerkt naar de wedstrijd als einddoel, maar Kunstbende Limburg doet veel meer dan alleen de jongeren klaarstomen voor deze wedstrijd. Men heeft een reeks aan laagdrempelige activiteiten ontwikkelt waaraan jongeren zonder verplichtingen kunnen deelnemen. Naast dat men jongeren stimuleert om hun talenten te ontdekken en ervaring op te doen met spelen voor publiek, is Kunstbende ook een ontmoetingsplek voor jongeren waarbinnen iedereen gehoord en gezien wordt.

Stichting Festivals Limburg kan rekenen op een bijdrage van € 10.000, waarvan € 4.500 vanuit het Beusmans Jeurissen Fonds. Kunstbende loopt van 1 januari tot 31 december 2023 door heel Limburg.

 

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is een van de twaalf provinciale afdelingen

Categories:   Cultuur

Comments

Sorry, comments are closed for this item.