Landgraaf Koerier

Menu

UITNODIGING DEELNAME ‘HOE CREATIEF BEN JIJ?’ via Vrije Akademie Parkstad en de NVA regio Limburg

Op 30 maart a.s. organiseert Ruilwinkel Kerkrade in verband met de heropening een evenement ‘West op zijn best’ in Flexiforum. Dit vindt plaats in de Spekhofstraat 15 in Kerkrade op de begane grond in de hal van 14.00 tot 19.00 uur.

Wij willen als NVA regio Limburg en Vrije Akademie Parkstad gezamenlijk aansluiten bij dit evenement via een gezamenlijke presentatie. We delen als organisaties dat we beiden de belangen willen behartigen van mensen met autisme. En dat we graag voorlichting hierover willen geven. Bovendien valt 30 maart in de Autismeweek. We gaan o.a. werk laten zien van mensen die bezig zijn als kunstenaar en ook uniek zijn in hun werk, mede door hun autisme. Het thema van de Autismeweek is dit jaar  ‘Hoe uniek ben jij?’. Hoe creatief ben jij’ sluit hierbij aan. Uiteraard is er ook ruimte voor de problematiek en logenotencontact. Dit is net zo belangrijk.

 

Wat gaan we doen?

We gaan stands voorzien van interessante informatie en werk laten zien van mensen die op een bijzondere wijze beeldend of op een andere wijze kunstzinnig bezig zijn. Daarbij is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en zijn er mensen van de NVA aanwezig waarmee in gesprek kan worden gegaan.

We roepen mensen op als zij willen deelnemen met hun werk als zij een achtergrond hebben met autisme. En wij roepen organisaties op die werken met mensen met autisme in de regio Parkstad om informatie aan te leveren die wij uit kunnen delen op de markt. Het is daarbij niet noodzakelijk om zelf op de markt aanwezig te zijn. Het is wel een mogelijkheid. Graag ontvangen wij een aanmelding via info@vazom.nl en eventueel informatie via de post of afgeven in de Spekhofstraat 15 in het Flexiforum bij de Vrije Akademie op de derde verdieping of op de begane grond bij de balie. Graag voor 20 maart !

 

Meer informatie via Natalie Savelsbergh, (06-46201011)  of n.savelsbergh@vazom.nl

Categories:   Nieuws

Comments

Sorry, comments are closed for this item.