Landgraaf Koerier

Menu

Boetes | Controle op loslopende honden en hondenpoep

De komende tijd wordt door de gemeente extra gecontroleerd worden op het uitlaten en/of los laten lopen van honden (binnen de bebouwde kom) met name op speelplaatsen en speelweiden. Om verontreiniging en overlast door honden te voorkomen, zijn er regels voor hondenbezitters opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening.

Iedereen die binnen de bebouwde kom met de hond op stap gaat, moet de hondenpoep opruimen met een daarvoor geschikt opruimmiddel. Bij het niet kunnen tonen van dit opruimmiddel en/of het niet verwijderen van de hondenpoep volgen fikse boetes.

 Overzicht van de boetes:

 €   90: Hond niet aanlijnen daar waar hij niet los mag lopen

€ 140: Hond op speelplaats/speelweide

€   90: Het niet direct kunnen tonen van een opruimmiddel

€ 140: Het niet opruimen van hondenpoep binnen de bebouwde kom buiten de ingerichte en aangegeven hondenuitlaatplaatsen.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van de hondenuitlaatplaatsen en losloopgebieden buiten de bebouwde kom op www.landgraaf.nl in het Dienstenloket (tabblad Documenten).

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.