Landgraaf Koerier

Menu

Carnaval | Vijfde Carnavalsmis in Schaesberg op 2 maart

Het wordt zo langzaamaan een echte traditie dat op Carnavalszondag in de parochiekerk van de HH Petrus en Paulus aan de Hoofdstraat in Schaesberg onder het motto  ‘Sjaasberg Waggelt’ het carnavalsfeest begint met een mooie en stijlvolle dialectmis. Dit jaar met als thema ‘Echte Vrung’  Het is de vijfde keer dat die mis wordt georganiseerd. Gedurende de afgelopen maanden heeft het comité onder aanvoering van Pastoor Freek Jongen de teksten samengesteld voor een bijzondere dialectmis. De vasteloavendsmes begint op zondag 2 maart om 11.00 uur .

De kerk wordt bont versierd in de carnavalskleuren rood, geel en groen. Het koor heeft weer nieuw liedjes ingestudeerd gebaseerd opbekende melodieën Prins Danny I met zijn echtgenote en kinderen, Jeugdprins Raoul I samen met d’r Schaesbergse Vasteloavendsverein maken natuurlijk ook hun opwachting. De ex-prinse verenigd in d’r Prinse Road Schaesberg zingen hun laatste nieuwe sjlager ‘De leefde vuur de treuet’ en niet te vergeten de van oorsprong ‘Hoaf vol Sjeeter Harmenie de Trek Zek’ die met passende muziek de eucharistieviering omlijsten.

En voor de stille momenten zullen de klanken van accordeonspeler Martin Scheilen de sfeer nog versterken.

Op Aswoensdag is er een bijzondere Eucharistieviering om 19.00 uur. Die viering wordt opgeluisterd door de bekende zanger Paul van Loo die een aantal toepasselijke liedjes ten gehore zal brengen.

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.